Zpět na materiály, výrobky, technologie

Proč navštívit jarní Stavební veletrhy Brno?

5. dubna 2012
redakce

Opět po roce přinášejí jarní Stavební veletrhy Brno komplexní informace ze světa stavebnictví, technického zařízení budov a interiéru, letos nově doplněné o prezentaci investičních a inovačních příležitostí, komunální technologie a služby a stále aktuální aspekty ochrany životního prostředí.

Autor:Klíčové otázky a odpovědi - to jsou Stavební veletrhy Brno!
Jaký vliv bude mít nová směrnice o energetické náročnosti budov na vydávání stavebních povolení? Co všechno bude třeba změnit v aktuální legislativě? Jaké jsou k dispozici nové materiály a technologické postupy, které nám k dosažení těchto limitních hodnot mohou pomoci? Kde získat odpovědi na tyto otázky - zaručeně správné, zaručeně nezávislé? Přece na Stavebních veletrzích Brno, které se uskuteční v tradičním jarním termínu od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti.

Udržitelné stavění v centru pozornosti
V souladu se směrnicí o energetické náročnosti budov jsou v letošním roce zvýrazněnými obory nízkoenergetické stavby a bydlení, úspory energií. Tato stále aktuální problematika zahrnuje například oblast dřevostaveb, alternativních zdrojů energie, vytápěcí techniky či klimatizací. Dotýká se i oblasti technického zařízení budov, zdicích a izolačních materiálů, oken, dveří, konstrukčních systémů a dalších stavebních materiálů. Energeticky úsporná řešení budou prezentována jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně připravován ve spolupráci s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.

Úsporná řešení na stáncích vystavovatelů
Sestavu, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod, představí na Stavebních veletrzích Brno firma ASIO. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a tím k úspoře financí. Společnost Danfoss představí novou řadu radiátorových termostatických hlavic living by Danfoss, které mohou snížit spotřebu tepla až o 23 %. FENIX Jeseník přiváží do Brna nízkoteplotní velkoplošné vytápění v energeticky úsporných domech i moderní designové sálavé topné panely pro interiéry bytů, domů a veřejných objektů. Více z nabídky vystavovatelů naleznete již nyní na www.stavebniveletrhybrno.cz

Obnova památek a historických církevních staveb
Letošní zahajovací konference se bude věnovat problematice rekonstrukcí historických a církevních památek, a to hned z několika úhlů pohledu. V teoretické rovině bude řešit především právní problematiku, možnosti financování nebo správu církevního majetku, v praktické části pak stavebně technickou problematiku a samotnou realizaci rekonstrukce památek.

Nezávislá poradenská centra jsou tu pro Vás!
I v letošním roce pokračujeme v pořádání nezávislých odborných poradenských center. Jedním z nich bude i poradenské centrum Centra pasivního domu, kde mají návštěvníci jedinečnou možnost získat zaručeně odborné odpovědi na své otázky, které se mohou týkat všech oborů tzv. úspor energií a energeticky úsporného stavění. Letošní novinkou je možnost živě sledovat výstavbu plně funkčního mobilního pasivního domu. Novinky ze světa stavebních materiálů, novinky v legislativě a jejich dopady na vydání stavebního povolení nebo provoz budovy získáte ve Stavebním centru Stavebních veletrhů Brno na stánku České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.