Zpět na materiály, výrobky, technologie

Proč mít záchytný / zádržný systém na střeše?

25. srpna 2020
PR článek

Máme to zakotveno v zákoně č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky. Jednou z možností ochrany proti pádu je instalovat střešní záchytný systém, popř. zádržný systém, jež upravuje norma EN 795. Další varianty jsou prostředky kolektivní ochrany jako je například zábradlí nebo různé dočasné konstrukce (lešení, plošina). Záleží na povaze činností, které na střeše budou probíhat, nicméně záchytný/zádržný systém je nejvariabilnějším řešením.


Instalace záchytných systémů vychází z následujícího předpokladu, který je obsažen v zákoně: Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu proti pádu ze střechy, použitím ochranné, případně záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP proti pádu a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.
Pracovníky je nutné ochránit proti:

  • Pádům na volných okrajích střechy
  • Zajištění proti sklouznutí u střech nad 25 st.
  • Zajištění proti propadnutí střešní konstrukcí 

Z hlediska selského rozumu je to jednoduše prevence a ochrana před možným neštěstím.

Každá střecha má své rizikové zóny, kde se osoby jednoduše nesmí pohybovat nezajištěné. Rizikovou zónu určuje vzdálenost 1,5 m od okraje možného pádu do hloubky. Pád je možný nejen po obvodu střechy, ale taktéž u světlíků a různých prostupů a otvorů, ale například i výlezů na střechu. 

Činnosti, při kterých střešní záchytný systém slouží:

  • pohyb na okraji střešního pláště (údržba střechy a odstraňování sněhu)
  • udržovací práce (údržba fasády, okapů, oplechování, ...)
  • pohyb při kontrole střešního pláště
  • revizní činnost na střeše
  • další aktivity, u kterých vzniká riziko pádu 

Normy, které upravují záchytný systém střech:

• ČSN 73 901 - Navrhování střech – Základní ustanovení

• ČSN EN 795 - Ochrana proti pádu z výšky - Kotvící zařízení - Požadavky a zkoušení 

• ČSN EN 516 - Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně

• ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

• ČSN EN 1497 - Prostředky ochrany osob proti pádu

• ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky 

• ČSN EN 358 - Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky

• ČSN EN 363 - Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu