Zpět na materiály, výrobky, technologie

Proč je vzduchotěsnost domu tak důležitá?

Vzduchotěsnost je vlastnost domu, který má všechny prostupy ošetřeny tak, aby neuniklo ani malé množství teplého vzduchu vyprodukovaného vaším zdrojem energie.


Zní to jak z medicíny. Ošetřit prostupy. Zajistit životaschopnost konstrukcí, uvolnit dýchání domu, a přitom mít zabezpečenou obálku domu, která nebude poškozena žádnou nedbalostí, neopatrností nebo jiným amatérským zásahem. Zkrátka bude po dobu své životnosti vzduchotěsně zajištěna. Starat se o dům není v dnešní době jednoduchá věc. Zajistit budovu, která bude pro naši rodinu funkční mnoho let, je při nedbalosti prací, bleskové rychlosti a provozní slepotě na stavbách velmi náročná disciplína.

Na povrchu není nic vidět, ale uvnitř stavby probíhají zcela běžné přírodní procesy. Procesy spojené především s působením vody a vodní páry. Její skupenství se mění s teplotou. Teplota na vnějším povrchu může samozřejmě dosáhnout i hodnot pod bodem mrazu a z vody se stává rozpínající se led. Ze vzdušné vlhkosti se zase díky vzduchu nasycenému vodní parou, při teplotách dosahujících hodnot rosného bodu, stává odkapávající voda. Ani jeden z popsaných jevů není pro konstrukci a materiály použité na stavbě pozitivní.

Pokud se při výstavě použijí nekvalitní materiály, které si neumí s takovými výkyvy teplot během celého roku poradit, velice rychle se nám dům začne doslova rozpadat pod rukama. Existují ovšem materiály, které se domu přizpůsobí a reagují na teplotní podmínky jak na vnější, tak na vnitřní straně konstrukce.

Lékem na starosti spojené s ročním kolísáním teplot, jsou vzduchotěsné materiály. Zajištují kontinuitu parobrzdných, parotěsných nebo difuzně pojistných vrstev. Tato ­vzduchotěsnost a plnoplošná spojitost má ještě jednu významnou funkci. Ta se v dnešní době výrazného stoupání cen energií stává mnohem zajímavější stránkou v oblasti vzduchotěsnosti budov.

Vzduchotěsná vrstva, tedy ta opravdu poctivě vzduchotěsná, má za úkol zadržet co nejvíce vyprodukovaného teplého vzduchu uvnitř stavby. Tato vlastnost ale není zcela samozřejmá. Je založena na velice nízké průvzdušnosti, která se snadno detekuje pomocí blower door testu. Tento test je u pasivních domů s dotací dokonce povinností. Splníte, dosáhnete na dotaci. Nesplníte, pak nekompromisně dotaci neobdržíte a nemáte na ni nárok. Blower door test se vám vyplatí i jinak. Zjistíte, jak kvalitně firma na vašem domě pracovala. Pokud závěr testu bude vykazovat velké vzduchové ztráty, pak je nutné zkontrolovat všechny těsnosti spojů, zda jsou správně a dobře přelepeny, nebo zda materiál není v ploše konstrukce porušen třeba elektrorozvody.

6

Velice dobře funguje tento systém vzduchotěsnoti paradoxně v difuzně otevřených konstrukcích. Difuzně otevřená skladba je díky fóliím a membránám s parobrzdným charakterem více odolná proti střídání teplot, zkrátka se jim přizpůsobí. To není zcela obvyklé, existuje jen málo membrán na trhu s touto unikátní vlastností. Jednou z nich je fólie INTELLO PLUS značky pro clima od společnosti CIUR.

Těsností zabráníme průniku vlhkého vzduchu do vnitřní konstrukce. Vlhký vzduch z interiéru se v konstrukci může hromadit, zkondenzovat a vodní pára transformovaná na vodu začne podporovat rozvoj plísní a hnilobných procesů. Netěsnosti způsobují vyšší náklady na vytápění a větší množství vodní páry v konstrukci. Tepelné izolace chtějí podat co nejvyšší výkon. Ten se však se zmíněnými netěsnostmi vytrácí.

Slovo vzduchotěsnost domu se stalo synonymem domu kvalitního. Větrání je u takových domů zajištěno pomocí moderní rekuperace – co nejvíce přirozeně fungující výměnou vzduchu. Proto je potřeba se držet převážně parobrzdných konstrukcí, kde je zajištěna vzduchotěsnot, ale zároveň se jedná o konstrukce difuzně otevřené (poz. autora, difuze – rozptýlení částic vzduchu). Takové konstrukce dokáží samy „dýchat“ a člověk se v takovém domě vždy cítí lépe. Se vzduchotěsností a kvalitním zateplením jde ruku v ruce zdravé bydlení bez plísní a alergenů.

Únikům tepla tedy lze zabránit a účet za energie se pak může vlivem vzduchotěsnosti i snížit. Těsnost docílíme použitím kvalitních pásek, manžet a různých typů tmelů značky pro ­clima. Tescon Vana patří k top airstop páskám na trhu. Lze ji lepit i za nízkých teplot a vyniká nadstandardní přilnavostí k povrchu, která se s časem zesiluje. Manžety Kaflex a Roflex zase zajišťují veškeré prostupy parobrzdnými nebo parotěsnými vrstvami.

Použitím značkových výrobků pro clima snižujeme náklady na vytápění a tím současně omezujeme uhlíkovou stopu. Pomáháme našemu životnímu prostředí, vždyť v čistém a zdravém prostředí chce přeci žít každý.

Zdroj: eshop.ciur.cz

5