Zpět na informační servis

Proběhly historicky první Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

7. února 2022
Text redakce

Ve dnech 26. až 28. ledna 2022 se na Mlýně Davídkov konaly 1. Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů povlakových izolací. Zúčastnilo se jich 20 řemeslníků, z nichž 17 splnilo podmínky a získali titul Držitel Cechovních Mistrovských zkoušek. Udělený titul je signálem investorům, stavebníkům a všem zainteresovaným, že firma, za kterou řemeslník Mistrovské zkoušky skládal, je firmou kvalitní a 100% spolehlivou. Do této chvíle žádné podobné hodnoticí kritérium v oboru nebylo.

Povlakové izolace, ať už asfaltové nebo fóliové, jsou subtilní materiály, které navzdory svým parametrům v konstrukcích sehrávají zásadní roli. Aby tenká vrstva fungovala správně, je bezpodmínečně nutné její řádné zabudování. Jenže provádění povlakových izolací je na českých stavbách s kvalitou často na štíru. Nelze se tomu divit, protože učební obor izolatér vůbec neexistuje a chybí i jednotná pravidla pro provádění. Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů jsou prvním krokem k nápravě tohoto neblahého stavu.

Iniciátorem uspořádání Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů byl pan Marek Novotný, člen představenstva Cechu KPT ČR s odpovědností za povlakové izolace pro ploché střechy. K organizaci si přizval pana Jiřího Doležala z firmy IzoDol, který v pozici hlavního mistra Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů řídil. Zkušený praktik navrhnul a zhotovil zkušební makety, na kterých nechyběly kritické detaily jako roh, kout, kruhový prostup nebo ukončení na okapnici. V průběhu zkoušek pan Doležal práci kontroloval a jako specialista také radil a předváděl. Cechovní Mistrovské zkoušky tím získaly další rozměr - osvětově vzdělávací. Pan Doležal k tomu dodává: „K Mistrovským zkouškám se přihlásili ti, kteří opravdu izolace dělají, což je důležité. Spokojen jsem i s kvalitou práce. Je vidět, že pánové se na střechách opravdu pohybují dlouhá léta a mají správné návyky. Konzultoval jsem s nimi pouze některé drobnosti a seznámil je s novými postupy. Rychle si je osvojili, proto jsem opravdu spokojený.

Znalost provádění povlakových izolací byla podmínkou účasti na Cechovních Mistrovských zkouškách. Kromě doložení soupisu referenčních staveb museli všichni nejprve své schopnosti prakticky prokázat. Ke zkouškám z pokládky PVC fólie se přihlásilo všech 20 účastníků, ke zkoušce z pokládky asfaltových pásů jen 12. Hodnotící komise byla s kvalitou prací na zkušebních modelech spokojená, podle jejích slov téměř nebylo možné najít nějaké vady. Provedení sice u některých bylo velmi neortodoxní (kvůli neexistujícím jednotným pravidlům), ale přesto se těžko hledal důvod k výtkám. To potvrdili také oba přítomní zástupci Cechu KPT ČR, cechmistr Ivan Dvořák a člen představenstva Marek Novotný.

Jedna potíž se ale v přípravách i průběhu prvních Cechovních Mistrovských zkoušek přece jen projevila, a to vliv kovidu. Kvůli nemoci či karanténě odpadla na poslední chvíli téměř třetina účastníků. Nejen pro ně bude zanedlouho uspořádán druhý běh Cechovních Mistrovských zkoušek, aby i oni měli šanci získat titul Držitel Cechovních Mistrovských zkoušek.

Viděl jsem tady samé šikovné lidi,“ uzavírá cechmistr Ivan Dvořák. „Jsou důkazem, že řemeslo je zdravé a stále žije. Opět se zde potvrdilo, že práce rukama je nezastupitelná. Veřejnost by si to měla uvědomit a pohlížet na ni s větším respektem. Osobně jsem moc rád, že se cechu podařilo Mistrovské zkoušky zorganizovat a připomenout tak všem, že ploché střechy do Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů patří. Teď ale před námi vyvstává úkol, abychom Cechovní Mistrovské zkoušky prosadili do legislativy a jejich institut bylo možno oficiálně využívat. Pracujeme na tomto procesu už dlouho a doufáme, že současná vláda zrealizuje všechny dřívější přísliby. Pak bude mít Mistrovská zkouška nejen praktický význam, ale i své zákonné opodstatnění.“ Cechovní Mistrovské zkoušky by nebylo možno uskutečnit bez podpory sponzorů - poděkování patří firmám AXTER, EJOT, FATRA, GUARDIAN, ROCKWOOL a TOPWET. 

Zdroj a foto: Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 15:16
Tracy is unable to log error.