Zpět na informační servis

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

11. srpna 2009
Text redakce

Dvanáct kateder, knihovnu a studijní oddělení pojme novostavba Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která byla slavnostně uvedena do provozu v červnu 2009.

Moderní budovu v přibližné hodnotě 900 milionů korun realizovalo dodavatelské sdružení společností HOCHTIEF CZ a.s. a TCHAS, spol. s r.o.
Rozsáhlá sedmipodlažní budova v univerzitním areálu olomoucké lokality Envelopa disponuje 600 místnostmi, učebnami a nejmodernějšími laboratořemi. Celková kapacita činí až 2000 osob. Z tvaru protáhlého kříže vystupují bloky poslucháren, centrální část má podobu atria. Podélná křídla jsou určena k vnitřnímu uzavřenému provozu kateder, střední část umožňuje volný pohyb studentů.
Největší investice v historii školy umožní soustředit obory matematiky, chemie, fyziky a věd o Zemi v jednom centru. Podle rektora Univerzity Palackého Lubomíra Dvořáka ocení novou budovu zejména studenti. Přírodovědecká fakulta totiž v posledních letech sídlila v sedmi lokalitách na různých koncích hanácké metropole.
Na výstavbě fakulty se pod vedením pracovníků firem HOCHTIEF CZ a TCHAS podílelo během dvou let přibližně osmdesát subdodavatelů. Celkově zde na zastavěné ploše 4600 m2 působilo zhruba 1600 pracovníků. Skelet budovy tvoří 36 500 t železobetonu, efektní fasáda je složena z 5200 m2 žulových desek z Brazílie. Exotický původ mají rovněž pochozí plochy na terasách - jsou provedeny z tropického dřeva.
Rozsahu díla odpovídá objem úprav okolních ploch. Vzniklo 100 parkovacích míst a 94 podzemních stání, nový trávník zaujímá 11 300 m2. Okolí fakulty zkrášluje 178 vysazených stromů. Jejich růst podporuje 4000 m závlahového potrubí a vybudovaná studna pro čerpání podzemní vody.