Zpět na materiály, výrobky, technologie

Přípravy Dnů stavitelství a architektury

15. srpna 2008
ČKAIT

Přípravy druhého ročníku Dnů stavitelství a architektury v těchto dnech vrcholí. Cílem tohoto osvětového projektu je získat novou generaci pro stavební firmy a vyvolat zájem nejširší veřejnosti a médií o jeho aktuální problematiku.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Dny stavitelství a architektury (DSA) pořádá SIA ČR - Rada výstavby, garanty jsou SPS v ČR a ČKAIT. Záštitu nad celým projektem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. ?Nedostatek učňů i vysokoškoláků v tomto oboru považuji za problém našeho stavebnictví. Může se stát, že se za chvíli staneme zemí, kde budou zastoupena všechna možná humanitní vzdělání, ale budou chybět lidé potřební pro tento obor. Firmy se chlubí, jaké mají velké investiční zakázky, přitom pracovní sílu dovážejí,? říká senátor. Domnívá se, že zástupci jednotlivých firem by měli začít navštěvovat základní školy a vysvětlovat, co to vlastně znamená být zedníkem. ?Zapomnělo se na to, že zedničina u nás patřila k obrovským tradicím,? dodává Sobotka.

Podpora firem a médií
Právě významné stavební firmy mají zásluhu na tom, že se mohla uskutečnit loňská premiéra projektu. I letos se organizátoři setkávají s jejich podporou a zájmem podílet se na této osvětové akci. Již v těchto dnech je jisté, že mezi sponzory DSA 2008 se zařadí tyto firmy: OHL ŽS, a.s., SMP CZ, a.s., COLAS CZ, a.s., SUBTERRA a.s., SYNER, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s., Lias Vintířov, lehký stavební mate- riál k.s. a Metrostav a.s. Jednání dále probíhají se společnostmi Skanska CZ a.s., SSŽ, a.s., Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., a dalšími. Propagace a produkce celého projektu se ujala brněnská agentura Fast Forward s.r.o. ve spolupráci s pražskou agenturou Czech production s.r.o. Konání akce je rozloženo do čtyř hlavních dnů a bude podpořeno širokou mediální kampaní v celostátním i regionálním tisku, rozhlase a televizi.
?Každodenně prezentujeme tento obor prostřednictvím staveb, což většina lidí vnímá jako samozřejmost a neuvědomuje si, kdo se všechno na jejich přípravě a realizaci podílí. Architekti, projektanti a stavaři nejrůznějších profesí tvoří díla, která dnes snesou nejnáročnější evropská měřítka. Oboru se daří, ale již dnes vnímáme určitá rizika z pohledu budoucnosti, především v nedostatku kvalifikovaných řemeslníků. Právě Dny stavitelství a architektury mají být propagací a prezentací oboru směrem k nejširší veřejnosti,? říká prezident SPS v ČR Ing. Václav Matyáš.

Stavba roku má přes 60 uchazečů
Projekt zahájí 10. září v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí Nominační večer, kde bude nominováno 15 staveb ze všech přihlášených do prestižní soutěže Stavba roku 2008. Od tohoto termínu bude také odstartováno veřejné hlasování o Stavbu roku veřejnosti, a to prostřednictvím tisku a internetu na www.stavbaroku.cz. Do 16. ročníku soutěže Stavba roku bylo přihlášeno 61 soutěžních projektů. Porota vybrala do 2. kola soutěže projekty, které navštívila během července přímo na místě, následně bude vybráno 15 nominací, jež budou v dalším kole soutěžit o tituly Stavba roku a ceny vypisovatelů (Cena MPO, Cena SPS v ČR, Cena časopisu Stavitel společnosti Economia, Cena Nadace ABF, Cena poroty). Vítězných pět Staveb roku 2008 bez rozlišení pořadí bude slavnostně vyhlášeno 20. října 2008 v Betlémské kapli, kde budou uděleny i zvláštní ceny (Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR, Cena primátora hlavního města Prahy, Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, Cena za dopravní infrastrukturu, Cena veřejnosti).

Den otevřených dveří
Nejširší veřejnosti je určen 18. říjen, kdy se uskuteční Den otevřených dveří na školách všech stupňů (učňovských, průmyslových i na stavebních fakultách) a Den otevřených dveří na významných stavbách po celé republice. Seznam zúčastněných subjektů připravuje SPS v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci se svými regionálními kancelářemi. Lidé si mohou seznamy otevřených škol, staveb, firem a projektových kanceláří vyhledat na www.dsa-info.cz, www.ckait.cz, www.sps.cz.
DSA 2008 uzavře 13. listopadu Inženýrský den na téma Evropa bez bariér, určený převážně odborníkům.