Zpět na materiály, výrobky, technologie

Příležitosti a hrozby stavebnictví ve střednědobém vývoji

4. června 2008
Ing. Miloslav Mašek

Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiné závislé na stavu ekonomiky a jejím vývoji. Investiční výstavba je spolehlivým indikátorem růstu ekonomiky státu, ale také při jejím poklesu obvykle prvním postiženým. Zesílený pokles investiční výstavby bývá vyvolán tím, že ekonomika, která je v ohrožení, začne omezovat státní investice ve snaze uspořit finanční zdroje pro jiné účely. Tím se ale prohloubí a prodlouží ekonomická krize, protože se jen oddálí vznik těch výrobních subjektů, které svým zapojením do ekonomiky pomohou ekonomický pokles či krizi překonat.


Hlavní limitující podmínky pro české stavebnictví v následující dekádě proto budou:

  • fungující ekonomika nejen České republiky a sousedních států - obchodujících partnerů ČR, ale i ekonomiky EU a světové ekonomiky;
  • energetický vývoj ve světě - ubývání přírodních zdrojů energií a nutnost jejich úspor - to bude mít zásadní vliv na způsoby stavění (viz vývoj stavění ve Velké Británii a Francii);
  • minimalizace negativních vlivů stavění a staveb na životní prostředí (na trhu se uplatní ten, kdo bude umět postavit stavbu s minimálními nároky na energie a dopady na životní prostředí).

Směr vývoje a strategické cíle českého stavebnictví
Ve prospěch optimistického očekávání budoucnosti českého stavebnictví hovoří v první řadě objektivní potřeba investiční výstavby v příštích deseti letech. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR mnohokrát zveřejnil bilanci potenciální investiční výstavby v jednotlivých oborech stavění a dospěl ke střízlivému odhadu, že v příštích deseti letech se jedná o objem ve výši 4,5-5 bilionů Kč, což znamená průměrný roční objem investiční výstavby ve výši 500 mld. Kč. (Odhadované objemy v jednotlivých oborech stavění jsou podrobně uvedeny ve ?Strategii?.) Druhým předpokladem pro očekávání kladného vývoje stavebnictví a investiční výstavby je reálný předpoklad, že se úspěšně (s možnými cyklickými korekcemi) bude vyvíjet česká i světová ekonomika. U české ekonomiky to znamená, že růst HDP nebude klesat pod 3,5 %, nedojde k hlubokým zvratům v ekonomice USA nebo Číny, nedojde k enormnímu zdražení ropy či elektrické energie. V současné době takové prognózy nejsou a expertizy renomovaných světových institucí jsou pro vývoj světové ekonomiky mírně optimistické, a to hlavně z toho důvodu, že dnes již existují mechanizmy, které umí zabránit šíření poruch, které se v některé vlivné ekonomice objeví.
Současné výsledky a celková úroveň českého stavebnictví, jeho flexibilita, kterou mnohokrát prokázalo, i úroveň řídícího managementu dávají reálný příslib, že se vyrovná i s výzvami a podmínkami, které ho v příštím desetiletí čekají, že naplní celospolečenské cíle, k nimž je určeno, ale také cíle podnikatelů, kteří v tomto oboru působí.