Zpět na stavby

Pražské Hlavní nádraží, poločas revitalizace a rekonstrukce

28. ledna 2012
doc. Ing. arch. Patrik Kotas

V roce 2002 vypsala a.s. České dráhy veřejnou obchodní soutěž na investora rekonstrukce a revitalizace tří železničních stanic: Praha - Hlavní nádraží, Karlovy Vary - Horní nádraží a Mariánské Lázně. Vítězem této veřejné obchodní soutěže se stala italská společnost Grandi Stazioni, SpA (dceřiná společnost italských státních drah FS), která v současné době revitalizuje třináct největších italských nádraží a několik dalších v Evropě připravuje. Revitalizaci Hlavního nádraží v Praze zajišťuje nyní česká pobočka Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.

Autor:


Český architekt specializující se na návrhy dopravních staveb a designér prostředků hromadné dopravy. V roce 1988 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a následně odbornou stáž ve Francii na architektonické škole ve Versailles. Do roku 1991 samostatný projektant, poté vedoucí projektant ve firmě METROPROJEKT Praha a.s. Vyučuje na Fakultě architektury a Fakultě stavební ČVUT v Praze. Je členem ČKA. V roce 1993 založil architektonické studio Patrik Kotas – Atelier designu a architektury zaměřené na dopravní stavby, v němž působí několik architektů.

Revitalizace a rekonstrukce železniční stanice Praha - Hlavní nádraží zahrnuje novou odbavovací halu z roku 1977, realizovanou podle architektonického návrhu architektů Šrámka, Šrámkové, Bočana a Dandy. Dále zahrnuje historickou secesní Fantovu budovu z roku 1909, včetně prostoru nově rozšířeného prvního nástupiště. Rekonstrukce probíhá v etapách za plného provozu nádraží.
Pro projektovou činnost si společnost Grandi Stazioni vybrala sdružení projektantů METROPROJEKT Praha a.s. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury.

 

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Revitalizace a rekonstrukce železniční stanice Praha - Hlavní nádraží
Investor: Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.
Projektant: Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ateliér designu a architektury
Hlavní architekt projektu: doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Kykal
Architekti: doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Jaroslav Smola, Ing. arch. Karel Hájek
Spolupráce na architektonickém řešení nové haly: prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, prof. Ing. arch. Jan Bočan
Projektant modernizace západní části kolejiště: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 09
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Kaiser
Doba výstavby: Nová odbavovací hala 2007-2010, Fantova budova - ve výstavbě
Náklady: cca 1 mld. Kč


Hlavní průčelí nové odbavovací haly po rekonstrukci

Hlavní průčelí nové odbavovací haly těsně po výstavbě...
Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).