Zpět na materiály, výrobky, technologie

Praha - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:Praha
Garant: Ing. Milan Kalina - 602 384 183

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Nové spojení - tunely pod Vítkovem

Praha 3
ulice Husitská, Pernerova

Sdružení
Skanska CZ a.s.
Metrostav a.s.,
SSŽ a.s,
Subterra a.s.

10.00-15.00

pí. Pokorná
724 752 638

Oprava Karlova mostu

Praha-Karlův most z malostran.strany

SMP CZ a.s.

8.00-17.00

p. Svoboda
602 517 297

Rekonstrukce ČOV Troja

Praha 6 Bubeneč
Papírenská 6

SMP CZ a.s.

8.00-17.00
prohlídka každou
celou hodinu

Ing. Závadský
602 645 844

Rezidenční čtvrť Botanika Vzorový byt

Praha 5
Pekařská ul.
Schwarzenberská

Skanska CZ a.s.

10.00-13.00
prohlídka každou
celou hodinu

p. Šatoplet
737 256 246

Obytný komplex Harfa

Praha 9
Poděbradská ul.

Průmstav a.s.

9.00-13.00
prohlídka každou
celou hodinu

Ing. Woleský
606 607 438

Rekonstrukce vodovodu

Praha 1
Pařížská ul.

Čermák a
Hrachovec a.s.

8.00-14.00

Ing. Smolák
602 653 283

SOKP 514 Lahovice- Slivenec

Praha 5 Lahovice
Lahovská 85

Sdružení
Strabag- Hochtief-Bögl

8.00-14.00
sraz účastníků každou
sudou hodinu
před Úřadem městské
části Praha-Slivenec

Ing. Paclík
602 356 909

Název organizace

Adresa místa otevřených dveří

Čas

Kontaktní osoba

Informační centrum ČKAIT

Sokolská 15,
120 00 Praha 2.
Bude otevřena prodejna
a studovna, databázové
a informační služby.

8.00-18.00

Radek Hnízdil,
227 090 217

České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta strojní

Technická 4,
166 07 Praha 6-Dejvice

9.00-12.00

Ing. Ivan Šiman, CSc.
723 100 441, 224 352 898,
Ivan.Siman@fs.cvut.cz

České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta stavební

Thákurova 7,
166 29 Praha 6

9.00-12.00

Marie Kovandová,
tel.: 224 354 662,
email: marie.kovandova@fsv.cvut.cz

České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta architektury

Thákurova 7,
166 34 Praha 6

9.00-12.00

Antonín Pokorný,
224354728
email: pokorny@fa.cvut.cz

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
Nymburk

V Kolonii 1804

8.00-13.00

Ing. Jiří Hubálek,
325 512 664,
hubalek@copnb.cz

SOŠ a SOU Kladno

272 01 Kladno,
U Hvězdy 2279

9.00-17.00

Dr. Marta Malcová,
603823440,
marta.malcova@iol.cz

Střední škola technická

Zelený pruh 1294,
Praha 4

9.00-14.00

Ing. Ivo Košař,
244 007 001,
ikosar@zelenypruh.cz

Střední odborné učiliště

262 22 Hluboš 178

8.00-14.00

Mgr. Milan Němec
318 429 923; 724 096 752,
Milan.Nem@seznam.cz

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
Beroun - Hlinky

Okružní 1404,
266 73 Beroun - Hlinky

8.00-16.00

Ing. Eva Bauerová
zástupce ředitelky školy,
311 611 196,
bauerova@soshlinky.cz

DELTAPLAN s.r.o.,
architektonická a projektová kancelář

Praha 7, Jankovcova 53
nebo U Pergamenky 2,
areál Hall Office Park,
budova C, 7. patro

9.00-15.00

Pavel Štěpán,
234 602 713,
deltaplan@deltaplan.cz

Jestico + Whiles

Zubatého 11, Praha 5

10.00-17.00

Regina Loukotova,
257 310 460,
r.loukotova@jesticowhiles.cz