Zpět na informační servis

Pozvánka na školení Prefabrikované vodohospodářské stavby a jejich technologické vystrojení

12. září 2022
Text redakce

4. října 2022 se v Praze uskuteční školení určené pro projektanty, přípraváře a realizační firmy. Odborným garantem je Ing. Martin Valečka ze společnosti MV projekt spol. s r.o. Po skončení je možná prohlídka výrobního závodu BETONBAU.

Anotace školení:

Použití prefabrikovaného stavebnicového systému z vodostavebního betonu C35/40 ve vodním hospodářství. Praktické příklady využití tohoto vodotěsného systému z výstavby vodojemů, vodoměrných šachet, čistíren odpadních vod do velikosti 2000 EO, retenčních nádrží dešťových vod, armaturních šachet a provozních objektů VH infrastruktury (provozní domky, rozvodny nn, trafostanice). Výhody bezesparých litých konstrukcí oproti standardním monolitickým konstrukcím. Omezující podmínky pro jejich využití při návrhu a realizaci ve vodním hospodářství. Návrh a realizace strojně technologického zařízení vodohospodářských staveb, zejména vodojemů a úpraven vody.

Přednášející:

 • Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
 • Stanislav Vařil a Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.
 • Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
BETONBAU,-Stanislav-Vařil

Program:

 • 9:00 - 10:00
  Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.: Využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství
 • 10:00 - 11:00
  Přestávka
 • 11:00 - 11:30
  Stanislav Vařil a Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.: Návrh a realizace prefabrikovaných vodojemů, retenčních nádrží, armaturních šachet a ČOV
 • 11:30 - 12:30
  Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.: Strojně-technologické celky úpraven pitných vod pro obce, firmy a domácností
 • 12:30 - 13:30
  Dobrovolná exkurze ve výrobním závodě BETONBAU, počet míst omezen, nutná rezervace předem
 • 13:30
  Oběd

Místo konání:

Konferenční centrum GreenPoint, s.r.o.
Dvouletky 529/ 42, Praha 10
Odkaz na Google mapy: https://goo.gl/maps/rEnPtKn2uhduADcd7
Možnost parkování v areálu konferenčního centra. 

Akreditace ČKAIT:

Seminář je zařazen do vzdělávacího programu ČKAIT a je ohodnocen 1 bodem. 

Vstupné:

Zdarma 

Přihlášky:

Vyplňte prosím formulář na https://www.betonbau.com/cz/aktuality/meldungen/skoleni-praha-4-10-2022.php