Zpět na informační servis

Pozvánka na konferenci Energetická náročnost budov – 1. 12. 2022

17. října 2022
Text redakce PR článek

6. ročník odborné konference portálu TZB-info Energetická náročnost budov se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince na tradičním místě v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze. V závěru roku 2022 považujeme za nezbytné prodiskutovat nová pravidla na zpracování PENB od ledna 2023. Zachováme tak tradici, že se konference koná se spuštěním nových požadavků a za účasti odborníků, kteří se na nové legislativě podíleli a v diskusi mohou reagovat na dotazy z praxe.

Mimo jiné jsou k diskusi otázky jako např. Jaký je minimální rozsah projektové dokumentace pro konečné zpracování PENB?
Kdy sdílet rozpracovanost dokumentu a s profesemi probrat okrajové podmínky, za kterých jsou splněny kriteriální požadavky energetické náročnosti budovy? Jaké jsou kriteriální požadavky a co znamenají? Kdy je prostor na optimalizaci? Jaký detail návrhu konkrétního řešení a technologie je minimum a co je optimální? Jsou doporučená opatření pro investora závazná?
Kdy je v procesu výstavby nutné PENB aktualizovat?

1.12.2022, od 8:30 do 15:30 h., Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Cílem konference je diskuse ke každodenní praxi energetického specialisty v procesu jednání s investory a zpracovateli projektové dokumentace. Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá. Jde nám o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

ENB 1110x100

Cílová skupina je projektant, architekt, energetický specialista a auditor, technik, státní správa povolování staveb.

Hlavní témata:

  • Dopolední blok – výpočty, SW, PENB
  • Kriteriální požadavky na novou výstavbu v režimu hodinových dat
  • Nová legislativa
  • Podmínky financování jako nástroj udržitelnosti
  • Odpolední blok – praxe, audity, praktické výstupy
  • Energetický management
  • OZE u multifunkčních a kancelářských budov
  • Využití odpadního tepla
  • TČ pro vytápění, chlazení a teplou vodu
  • Regulace a dálková správa

Program konference a přihlášky

Konference je přihlášena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA a ENEX.

Těšíme se na Vaši účast.

V případě dotazů ke konferencím, kontaktujte: Ing. Hanu Markovou, tel.: 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz, konference.tzb-info.cz

fotos

Foto z předchozích ročníků konference Energetická náročnost budov. Zdroj: redakce TZB-info