Zpět na materiály, výrobky, technologie

Požární odolnost obvodových stěn NED, PD z přírodních a recyklovaných materiálů

12. prosince 2011
Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Požadavky na snížení energetické náročnosti staveb se v současnosti stávají nedílnou součástí návrhu kvalitních staveb. Koncept staveb navržených v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu je obecně přijímán jako řešení, které tyto požadavky naplňuje.


Specifickými vlastnostmi obvodových konstrukcí staveb navržených v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu jsou mj. velké objemy teplených izolací, velké tloušťky konstrukcí a relativně komplikovaná souvrství. V souladu s obecnými principy udržitelné výstavby [1] je snaha co nejvíce snížit negativní environmentální dopad těchto konstrukcí [2], což znamená mj. i využívat tzv. environmentálně efektivní materiály, tj. materiály z obnovitelných, recyklovaných či snadno recyklovatelných zdrojů nebo materiálů s co nejmenšími hodnotami svázaných emisí CO2, SO2 a zabudované energie. Do popředí zájmu se tak dostávají především konstrukční, tepelně izolační a pohledové materiály na bázi dřeva nebo celulózy, ale také z konopí, slámy, rákosu, ovčí vlny, dále pak jílové obkladové desky a omítky, ale i výrobky z recyklovaného plastu nebo z recyklovaných nápojových kartonů.
Všechny tyto materiály, současně subtilní nosné prvky konstrukcí, velké tloušťky tepelných izolací, náročné kotvení jednotlivých vrstev představují z hlediska požární odolnosti těchto konstrukcí specifické problémy. Cílem zkoušek požární odolnosti nosných obvodových stěn bylo ověření základních konstrukčních principů a skladeb z požárního hlediska a analýza chování materiálů v průběhu zkoušky. Požární zkoušky byly provedeny v autorizované zkušební laboratoři PAVUS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí v roce 2011.

Zkušební stěny a skladby
¤ Zkušební stěny a skladby (zleva): Zkušební vzorek s nosnými prvky z profilů 40/140 mm se skladbami 1a, 1b. Skladby 2a, 2b s nosnou konstrukcí z I-nosníků. Nosná stěna ze slaměných balíků (skladba 3). Skladba 4a s dřevěnými nosnými profily 50/100 mm s tepelnou izolací ze slaměných balíků a směsí foukané slámy a celulózy. Skladba 4b s dřevěnými I-nosníky s konstrukčním plášťováním z desek z recyklovaného tetrapaku a s foukanou izolací ze směsi celulózy a slámy.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).