Zpět na materiály, výrobky, technologie

Požárně odolná prosklená hliníková konstrukce FireEconomic

5. března 2008
redakce PR článek

Požární normy vytvářejí vyšší nároky na požární zatížení všech konstrukcí. Požadavek projektantů a architektů na zvýšenou požární odolnost prosklených stěn a prosklených dveří při zachování stejného vzhledu byl jedním z faktorů, který vedl společnost FasEx CZ s.r.o. k vývoji konstrukce FireEconomic (FE).

Autor:Systém požárně odolných prosklených hliníkových konstrukcí FE je založen na skladbě hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem - tzn. že jsou určeny pro interiér i obvodový plášť (dveře s požární odolností nebo s kouřotěsnou funkcí a požárními uzávěry; pevné prosklené stěny s požární odolností). Požární odolnost výrobků dosahuje podle typu výrobku a výplně hodnoty EI 15 až EI 60.

Různá požární odolnost - stejný tvar

Požárně odolné konstrukce ze série FE mají naprosto stejné tvary s výrobky ze série Hueck 1.0 v systému HueckHartmann. Tento výsledek je docílen úpravou standardní série zasklením výplněmi s požární odolností (skla, dvojskla, panely). Přitom se základní profily, kování a příslušenství nemění. Díky nezměněnému tvaru a vzhledu konstrukcí FE je lze kombinovat se standardními konstrukcemi (obr. 1), což je zjednodušením při kombinaci konstrukčních prvků projektu. Tak je možné například kombinovat zádveří s požárně odolnými vchodovými dveřmi a dalšími průchozími dveřmi bez požární odolnosti s použitím stejných profilů a pokračovat s identickými profily v prosklené stěně a po polích zvyšovat nebo snižovat požární odolnost.
Technické srovnání konstrukce bez požární odolnosti s konstrukcí s požární odolností jen detailu křídla a rámu dveří v zavřeném stavu viz obr. 3.

Zkoušky požární odolnosti

Série konstrukčních prvků (FE) prošla zkouškami požární odolnosti i kouřotěsnosti (obr. 2). Pro rozšíření možností bylo při požárních zkouškách a zkouškách kouřotěsnosti odzkoušeno i panikové kování. Lze tedy vyrobit kouřotěsné dveře s požární odolností, které mohou zároveň být vybaveny kováním s panikovou funkcí. Požární odolnost byla opakovaně zkoušena na mimořádně velkou světlou průchozí šířku dveří - jednokřídlé dveře s čistou průchozí šířkou 1200 mm (při otevřeném křídle o 90° proti rámu) a dvoukřídlé dveře s čistou průchozí šířkou 2400 mm (mezi otevřenými křídly v úhlu 90° proti rámu). Totéž bylo odzkoušeno i u kouřotěsného i u panikového provedení.
Požárně klasifikační osvědčení vydaly autorizované osoby Fires, s.r.o., PavUs a.s. a TZÚS Praha s.p. Na základě zkoušek a prověrek ve výrobě vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., certifikát výrobku č. 204/C5a/2007/080-012954.

Obr. 1. Příklad zachování tvaru i vzhledu dveří konstrukce FE se standardními produkty
¤ Obr. 1. Příklad zachování tvaru i vzhledu dveří konstrukce FE se standardními produkty

Obr. 2. Zkouška požární odolnosti dveří FE
¤ Obr. 2. Zkouška požární odolnosti dveří FE

Obr. 3. Vlevo řez rámu dveří bez požární odolnosti, vpravo řez rámu dveří s požární odolností
¤ Obr. 3. Vlevo řez rámu dveří bez požární odolnosti, vpravo řez rámu dveří s požární odolností