Zpět na materiály, výrobky, technologie

Pohledové zdivo je ideální volba nejen pro sportovní stavby

13. března 2024
PR článek

Zefektivnění a zrychlení vlastního procesu výstavby je dnes alfou a omegou úspěšné realizace. Použití zdicího systému, který je už v základu pohledový a umožňuje tak jednoduše bez nutnosti omítání realizovat nosné i nenosné příčky, je tak stále využívanější alternativou zejména ve výrobních halách, sportovních stavbách, kancelářích ale i technických prostorách bytových domů. Zdicí systém Liapor navíc pro vytvoření skutečně uceleného řešení pro pohledové stěny rozšířil svůj sortiment také o pohledové překlady.


Pohledovou kvalitu zdiva z Liaporbetonu zajišťuje kalibrované provedení tvarovek vyrobených technologií vibrolisování. Tvárnice díky tomu mají přesnost 1 mm, což je umožňuje zdít na tenkovrstvou maltu na spáru o tloušťce 2 mm. Nevšední, avšak esteticky působivý povrch stěny vyzděné z pohledových tvárnic má pravidelnou strukturu a stálou barevnost – základním odstínem je šedá barva, možností jsou ale i jiné barevné ­varianty (dle zadání investora). Zdivo již není třeba dál upravovat, zejména kvůli orientaci uživatelů nebo z důvodu designového záměru se pohledové stěny v některých stavbách opatřují různobarevnými nátěry. Pro úplnost je třeba ještě doplnit přehled dodávaných rozměrů – zdivo o tloušťkách 100, 195 a 240 mm má rozměry 400 x 200 mm, nově jsou v nabídce i 200 mm vysoké pohledové překlady různých délek.

Výborná akustika i vysoká požární odolnost

Tvarovky z Liaporbetonu vynikají nízkou (ve srovnání s klasickým betonem) objemovou hmotností, která je daná jeho speciálním složením. Plnivo, které je u betonu tvořeno kamenivem různé frakce, zastupují keramická zrna Liaporu, jež se vyrábějí výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vzniklé keramické perly mají nízkou objemovou hmotnost při zachování vysoké pevnosti, výborné termo-akustické vlastnosti nebo objemovou stálost a trvanlivost. A všechny tyto své benefity propůjčují právě i tvarovkám. Kromě vysokého indexu vzduchové neprůzvučnosti zajišťuje výbornou akustiku navíc ještě tzv. komůrkový útlum, při kterém je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny. Samozřejmostí jsou i vynikající protipožární vlastnosti. Pohledové tvárnice z Liaporbetonu jsou vhodné i do exteriérů nebo nevytápěných interiérů díky minimální nasákavosti a mrazuvzdornosti.

Liapor 2

Liapor v Třebovicích

Krásnou referencí a ukázkou vysoké estetické hodnoty pohledového zdicího systému je v nedávné době dokončená sportovní hala v Ostravě-Třebovicích, kde náklady na realizaci přesáhly přesáhly 100 milionů korun. Hala o rozměrech 27 × 45 m a výšce 13 m bude využívána k pravidelným tréninkům sportovních klubů a jednot. Ve dvoupatrové přístavbě jsou umístěné šatny, sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky, společenská místnost s výdejovou kuchyní, recepce a sklady cvičebního nářadí. Součástí je i tribuna pro maximálně 200 osob. Zhotovitelem stavby je společnost HSF System SK, s.r.o. Autorem projektu je PROJEKTSTUDIO EUCZ.

Liapor 1