Zpět na materiály, výrobky, technologie

Podpora odborného vzdělávání v Libereckém kraji

14. dubna 2009
redakce

Nedostatek absolventů odborných profesí stále více ovlivňuje úroveň řemeslné práce v České republice. Rehabilitovat učňovské profese si klade za cíl nový systém, který má v maximální míře působit na pozitivní rozvoj odborného školství Libereckého kraje i dalších regionů České republiky.

Autor:Ucelený systém byl poprvé představen zástupcům hejtmanů všech krajů České republiky v první polovině března. Po skončení prezentace odpověděl František Fiala, oblastní manažer SPS v ČR na otázky, týkající se již zčásti realizovaného projektu.

Které organizace spolupracují na systému, který představil zástupce hejtmana?
Partnery projektu jsou Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje, Úřad práce v Liberci, Krajská hospodářská komora Liberec, SPS v ČR ? Regionální stavební společenství Liberec a reklamní agentura Bohemia Werbung, dosavadní partner Libereckého kraje a dodavatel kampaně TECHyes. Spolupracujícími partnery jsou města a obce Libereckého kraje, základní školy, střední odborné školy a externí odborné instituce.

O jaké aktivity se konkrétně jedná?
K systému aktivit patří rozšiřování bezplatného měsíčníku TECHyes, který uvedený resort prostřednictvím agentury Bohemia Werbung vydává, dále provoz a aktualizace webového portálu www.techyes.info, postupná realizace a zveřejňování televizních spotů na podporu technických povolání, realizace instruktážních DVD, tisk a další formy propagace, kulaté stoly, semináře a propagační akce (roadshow) určené žákům základních škol.

Jaký je obsah těchto spotů?
Jde o seznámení veřejnosti s pracovními a studijními podmínkami ve firmách, a to přímo na pracovištích, představení konkrétních řemesel a povolání, výčet možností uplatnění absolventů s konkrétními mzdovými a dalšími zaměstnaneckými podmínkami, prezentovaných většinou formou reportáže z daného prostředí. Neméně důležitou součástí spotů je také osvěta mezi mládeží, která je v rámci dělnických profesí zaměřená na rozvoj volnočasových aktivit.

O jaký počet spotů jde?
Jedná se o řádově pětiminutové reportáže, které postihují většinu stavebních profesí. V první sérii, která je již víceméně dokončena, se jedná přibližně o osmnáct spotů, v druhé vlně by mělo jít řádově o stejný počet, který by představil i profese strojařské. Žák by měl mít možnost si přehrát spot na svém počítači nebo na DVD přehrávači v klidu doma a rozhodnout se pro řemeslo, které nejvíce odpovídá jeho zaměření. Rozhodnutí by měly napomáhat i testy, které by byly součástí nabídky.

Je možné si dokončené spoty prohlédnout?
Prezentace dokončených pořadů proběhla prostřednictvím televizního vysílání v síti R1 GENUS. Nyní jsou informace i spoty včetně potřebných adres škol pro všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti ke stažení na www.techyes.info.

replica tag heuer