Zpět na informační servis

Podpis dohody o splavnosti Labe

20. září 2021
Text redakce

Dne 20. července 2021 podepsal český ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček se svým německým protějškem Andreasem Scheuerem mezinárodní dohodu o údržbě a rozvoji mezinárodní labské vodní cesty. Tato dohoda se na expertní úrovni obou států připravovala velice detailně několik let a jejím cílem je do roku 2030 zajistit na české i německé straně celoroční splavnost, a to od Pardubic až do námořního přístavu Hamburk.

Oba státy mají poměrně volnou ruku v tom, jak tohoto stavu dosáhnou. Zatímco na české straně se připravuje výstavba plavebního stupně Děčín, na německé straně, kde má Labe menší sklon, se počítá s úpravami plavební dráhy, obnovou bočních výhonů a lokálními opatřeními. Všechna opatření mají podle dohody umožnit více využívat labskou vodní cestu pro ekologicky šetrnou nákladní dopravu v souladu s vodohospodářskými potřebami a zachováním cenného přírodního prostoru.

Plavba po všech velkých mezinárodních řekách, jako je Dunaj, Rýn nebo Mosela, je ošetřena mezinárodními smlouvami. Labe o svou smlouvu, tzv. Labská plavební akta, která vycházela z Versailleské mírové smlouvy, přišlo roku 1936 jednostranným vypovězením smlouvy ze strany nacistického Německa. Daří se tak alespoň částečně narovnat velký dluh minulosti.

Mezinárodní smlouvu ještě čeká ratifikace v českém parlamentu. Pokud ji schválí, stane se významným milníkem ve správě labské vodní cesty. Po dlouhých letech nezájmu a stagnace nyní může dojít ke stabilizaci a obnovení zájmu přepravců o vodní dopravu. Nebude to hned, potrvá roky, než se situace na Labi stabilizuje, ale podpis smlouvy o Labi je jasným signálem, že je společným zájmem obou států labskou vodní cestu nadále rozvíjet a podpořit zachování a rozvoj vodní dopravy mezi Německem a Českou republikou.

Labská vodní cesta je naší jedinou mezinárodní vodní cestou a spojuje ČR s evropskou sítí vodních cest a námořním přístavem Hamburk. A právě Hamburk je dalším signálem, že spolupráci na Labi myslí Německo vážně. Bezprostředně po podpisu dohody o labské vodní cestě byla zahájena jednání o výměně českých přístavních územích v Hamburku.

Věřím, že i přes některá ostrá předvolební vyjádření si dohoda o splavnosti labské vodní cesty najde v parlamentu podporu napříč politickým spektrem, protože se jedná o zachování přístupu České republiky na mezinárodní trhy a podporu konkurenceschopnosti českého hospodářství naší jedinou mezinárodní vodní cestou.

Autor: Tomáš Kolařík, ředitel, Plavba a vodní cesty o.p.s.
foto: EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o.