Zpět na informační servis

Plynové tepelné čerpadlo se představuje

2. prosince 2016
Text redakce PR článek

Plynové tepelné čerpadlo skýtá řadu výhod, zejména v porovnání s elektrickým plynovým čerpadlem. Jaké to jsou a kde všude je vhodné dát mu přednost? Zajímá vás princip fungování plynového tepelného čerpadla, které je schopno produkovat teplo i chlad? Vše, co vás zajímá, se dočtete v následujícím článku.

Princip fungování plynového tepelného čerpadla
Plynová tepelná čerpadla využívají hned několika zdrojů tepla. V první řadě se jedná o okolní vzduch, dále samozřejmě o chladící okruh spalovacího motoru a část tepla je získávána také z produkovaných spalin.
Hlavní rozdíl mezi plynovým a elektrickým tepelným čerpadlem spočívá samozřejmě ve způsobu pohánění kompresoru. V případě plynového tepelného čerpadla tvoří poháněcí jednotku plynový motor, nikoli elektromotor. Plynový motor a kompresor jsou napojeny do chladícího okruhu, který je uzavřený a v němž cirkuluje chladivo. Dochází k neustálému vypařování a kondenzaci, díky čemuž je produkováno teplo i chlad.

Výhody plynového tepelného čerpadla
Prvním pozitivním kritériem hovořícím ve prospěch plynového tepelného čerpadla je bezesporu velká energetická účinnost, neboť čerpadlo využívá nejen pohonnou energii, ale také teplo z okolního prostředí.

Mnoho firem čím dál častěji upřednostňuje řešení vytápění i chlazení prostoru jedním systémem, jako to umožňuje právě plynové tepelné čerpadlo, které vytápí i ochlazuje současně. Není tedy nutné instalovat dvě samostatné jednotky a je možné využít jedno zařízení v zimním období i při tropických letních teplotách. Navíc i při velmi nízkých venkovních teplotách vykazují čerpadla velký tepelný výkon.

Poměrně hospodárným řešením je plynové tepelné čerpadlo také díky rychlé návratnosti investic, přičemž období návratnosti se samozřejmě výrazně zkracuje při celoročním použití.

Nespornou výhodou je také skutečnosti, že nevyžaduje další, finančně nákladné a technicky komplikované úpravy, jako je například nutnost zvýšení instalovaného elektrického příkonu v případě elektrických tepelných čerpadel, nebo investice do kotlů určených pro provoz ve větší zátěži apod. Rovněž nejsou nutné rozsáhlejší zemní práce.
I co do provozních nákladů jsou plynová tepelná čerpadla výhodná, samozřejmě díky nízké ceně primární energie, plynu. Opomenout nelze ani ekologický aspekt a tepelný komfort ve vytápěných, případně chlazených prostorách.

Možnosti použití plynového tepelného čerpadla
Plynová tepelná čerpadla se ukazují jako velmi všestranné řešení pro udržení stanovené optimální teploty v různých typech prostor. Proto nachází široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, zejména pak jako součást velkých napájecích rozvodů. Mimo průmyslových budov, jako jsou zejména rozsáhlé sklady, výrobní prostory a haly, kde účinně chrání zboží náchylné ke zkáze před náhlými změnami teplot, se plynová tepelná čerpadla s oblibou používají také v laboratořích, kancelářích a nejrůznějších typech institucí (např. školy, nemocnice, penziony).