Zpět na materiály, výrobky, technologie

Plán BOZP na staveništích SRN a EU

8. června 2007
ČKAIT

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS

Dne 19. 4. 2007 proběhla v nové posluchárně České komory autorizovaných inženýrů a techniků v Sokolské ul. č. 15 významná odborná akce na téma ?Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích SRN a EU?, kterou organizovala Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI ve spolupráci s ČSSI a ČKAIT. Hlavním přednášejícím byl Dipl.-Ing. Friedrich Hornik, místopředseda Spolkového svazu koordinátorů, člen vzdělávacího výboru Bavorské inženýrské komory a expert Inženýrské akademie, dlouholetý spolupracovník našich stavovských organizací. Akce byla pořádána bez vložného jako součást řešení grantového projetu ?Evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví?, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Dipl.-Ing. F. Hornik přednášel v Praze po roce na obdobné téma již podruhé.

Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc. předává Dipl.-Ing. Friedrichovi Hornikovi Čestný odznak ČSSI
Tajemník ČSSI a předseda České společnosti stavebních koordinátorů Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc. předává z pověření prezidenta ČSSI Ing. Svatopluka Zídka Dipl.-Ing. Friedrichovi Hornikovi Čestný odznak ČSSI jako ocenění jeho dlouholeté úspěšné spolupráce s našimi stavovskými organizacemi.