Zpět na stavby

Pět a půl kilometru tunelem Blanka

21. října 2012
Jakub Karlíček

Tunelový komplex Blanka, součást severozápadního segmentu Městského okruhu v Praze, je jednou z největších staveb, realizovaných na území hlavního města Prahy. Pokud považujeme za jeho součást i mimoúrovňovou křižovatku Malovanka, probíhá jeho výstavba již od roku 2005. V roce 2007 byla zahájena realizace celého úseku od staveniště Myslbekova až na Pelc-Tyrolku.


Po celou dobu realizace tunelového komplexu Blanka se čtenáři časopisu Stavebnictví setkávají s reportážemi a aktualitami z výstavby. Vždy jsme se orientovali podle jednotlivých povrchových stavenišť, na kterých probíhala v různém rozsahu a s různou intenzitou výstavba hloubených úseků a podzemních technologických center, nebo odkud byly budovány ražené tunely. Od začátku září 2012 je však uzavřena celá tunelová trasa Městského okruhu v Praze; stavební jámy s dokončenými konstrukcemi podzemních objektů jsou již zasypány, nebo se v nich dokončuji úseky křižovatkových ramp či podzemních garáží. Tunelový komplex Blanka má již reálnou podobu, kterou je možno ?projít? od portálu k portálu, aniž bychom vystoupili na denní světlo. Proto přinášíme procházku celým tunelem, dlouhým 5,5 kilometru.


Obklad stěny raženého tunelu


Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).