Zpět na osobnosti, rozhovory

P-D Refractories CZ a.s.: od Staré šamotky k vibrolití

Historie největšího současného tuzemského výrobce žárovzdorných výrobků P-D Refractories CZ a.s. se datuje od roku 1892, kdy byla ve Velkých Opatovicích vybudována první továrna na šamotové výrobky. Existence tohoto podniku zásadně ovlivňuje rozvoj města přes sto let. V soutěži Nejlepší výrobce stavebnin 2008 obdržela společnost P-D Refractories CZ a.s. za svoji dlouhodobou činnost a vynikající exportní úspěchy Cenu časopisu Stavebnictví.


Generální ředitel P-D Refractories CZ a.s. Ing. Ladislav Kašpar (také prezident Asociace českých a slovenských výrobců žáromateriálů - AČSVŽ) ovládá historii i současnou problematiku výroby dokonale - továrně zasvětil téměř pětatřicet let své profesní kariéry a přes problémy v 90. letech související se změnou technologie výroby v ocelárnách, které byly dříve hlavním odběratelem šamotových výrobků, bylo toto období pro podnik velmi úspěšné.
„Závod ve Velkých Opatovicích byl rozšířen v letech 1960-1965 o nový provoz, kterému se vžil název Nová šamotka, dnes divize D 02 na rozdíl od původní Staré šamotky (divize D 01). Díky stavbě Nové šamotky, určené pro dodávky žárovzdorných komponentů tehdy nově vybudované ocelárně Nová Huť Ostrava, se stala továrna největším producentem šamotových výrobků ve střední Evropě, s kapacitou dosahující 76 000 t šamotových kamenů za rok. Změna technologie výroby oceli, kdy se stále více opouštěl šamot (původně se rozuměl pod tímto názvem pouze vypálený jíl, pozn. redakce) jako základní materiál pro vyzdívky ocelárenských agregátů, si vyžádala postupný přechod na výrobky, které vycházely z jiných základních surovin, jako bauxit, korund, andaluzit, mulit atd.,“ popisuje Ladislav Kašpar.
Nositelem žárovzdornosti u šamotových a vysocehlinitých výrobků je kysličník hlinitý. Pro nezasvěcené - šamotové stavivo se vyrábí ze směsí pálených lupků vhodné zrnitosti (lupky jsou zpevněné žárovzdorné jíly různého geologického stáří a různého nerostného a chemického složení), které se melou na požadovanou zrnitost, poté se smísí s jemně mletými jíly (vazbou) za pomoci záměsové vody a dále se formují do žádaných tvarů, potom se suší a vypalují.
„Kysličník křemičitý je pak základní složkou při výrobě dalšího základního žárovzdorného mate- riálu - dinasu. Pro tento produkt byl postaven speciální závod, dnes divize 03 Dinas Svitavy. Závod byl postaven v letech 1981-1985 a jeho výrobky měly pokrýt potřeby zboží z uvedeného materiálu především v koksovnách. Po období náhradní výroby, kdy byly výrobky pro tento účel na našem trhu téměř neprodejné, se uplatnila nově zavedená výroba keramických komínových vložek,“ dodává Ladislav Kašpar.
V roce 2000 se společnost stala členem mezinárodní skupiny Preiss-Daimler Group, která disponuje šestnácti podniky především v Německu, ale i v Litvě nebo Číně. P-D Refractories CZ a.s. má v současnosti třináct divizí a samostatných odborů a jednu dceřinou společnost P-D KREMEN d.o.o. Slovinsko, kde je těžební provoz dodávající křemence pro výrobu dinasu.

Jak se projevily ve velkém podniku zabývajícím se dodávkami především pro těžký průmysl změny hospodářství po roce 1989?
Otevřený trh vyžadoval kromě kvality, ceny a včasného plnění zakázek ještě větší specializaci v sortimentu výrobků, které musejí plně vyhovovat požadované funkci ve stanovených podmínkách budoucího provozu. Po dokončené privatizaci jsme museli značně rozšířit sortiment a také se zaměřit na vývoz. V současné době zhruba dvě třetiny výroby jsou určeny pro export. Výrobky vyvážíme téměř na všechny kontinenty. Hlavním obchodním partnerem je pro nás Německo. Dále vyvážíme do Itálie, Japonska, Polska, Ruska, na Slovensko a do Dánska. Uskutečnily se velké kontrakty s USA a vyvážíme paradoxně i do Číny, která je největším světovým producentem a exportérem v oboru.

Jaký je současný sortiment výrobků P-D Refractories?
Vyrábíme přibližně 80 000 tun tvarových výrobků ročně, jejich struktura se však proti předchozímu období zcela změnila. Jednotlivé série jsou daleko menší a jejich výroba komplikovanější. Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky tepelných zařízení, především pro koksové pece, vysoké pece včetně ohřívačů větru, sklářské pece, elektrolyzéry, primární výrobu hliníku a další zařízení. Výrobní sortiment dále zahrnuje šamotové kameny, vysocehlinité kameny, žárovzdorné jíly a ostřiva, akumulační magnetit, komínové vložky, žárovzdorné malty, tmely a betony. Součástí výrobního procesu je i návrh a výroba příslušné speciální formy pro výsledný produkt, který se vyznačuje vysokou přesností a často složitým tvarem, podle nároků daného systému. Některé výrobky dodávané do spotřebitelské sítě jsou oblíbené i v sortimentu hobby. Známý je například tmel, který slouží nejen k opravě krbů, ale může v nouzi pomoci i při opravě výfuku u automobilů, nebo magnetitové kameny, jež jsou součástí elektrických akumulačních kamen.

Rozmanitý sortiment vyžaduje investice do nové technologie výroby i zkušebních zařízení…
Návrh, vývoj, výroba a prodej našeho sortimentu probíhá po- dle certifikátu, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Výstavba závodu Nová šamotka v šedesátých letech a také Dinaska Svitavy v 80. letech byla poměrně velkorysá. To se týká zejména výrobních hal, ale také hydraulických lisů a pecních agregátů. Zavádění nových technologií předpokládá řadu nezbytných inovací a s investicemi jsme nikdy neklesli pod úroveň odpisů. Společnost je dnes vybavena moderním výrobním zařízením a zkušebními laboratořemi, které používají pro testování vybavení splňující požadavky mezinárodních norem. Testy výrobků jsou prováděny podle přesných pravidel, daných harmonogramem výroby určitého druhu výrobků. Někteří klienti požadují ve speciálních případech měření parametrů až u sta procent výrobků. Největší investicí v poslední době byla výstavba nové tunelové pece č. 2, která byla uvedena do provozu koncem roku 2006 a slavnostně pokřtěna jménem Beatrix. Tato pec kromě dalších zlepšení vykazuje úsporu energie řádově o třetinu. Je nejmodernější pecí svého druhu v České republice a svými parametry umožňuje další rozšíření sortimentu. V oblasti vývoje pokračují práce na výrobě křemenného skla a hmot pro opravy sklářských pecí. Největší akcí v roce 2007 bylo zahájení přístavby haly na vibrolité výrobky, která byla v roce 2008 dokončena a vybavena novou technologií. Náklady na investiční rozvoj tak v roce 2007 přesáhly částku šedesát pět milionů korun.

Využívali jste při investičních záměrech dotací z fondů EU?
S fondy EU máme dobré zkušenosti. Byla z nich hrazena část investic na výstavbu pece Beatrix ve výši devatenáct a půl milionu korun. Na výstavbu haly a pořízení technologií pro vibrolité výrobky jsme získali dotaci ve výši osmnáct a půl milionu korun. Kromě toho v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací získala P-D Refractories CZ pro roky 2006 až 2008 z Evropského sociálního fondu dotaci v hodnotě sto tisíc eur, která bude využívána na vzdělávání zaměstnanců. Dále jsme získali dotaci na akce k úsporám energií.

Většinu výrobků vyvážíte do zahraničí. Projevují se problémy týkající se kurzovního vývoje koruny?
I přes nepřízeň kurzovního vývoje pro exportéry a přes velmi silné konkurenční prostředí byl v roce 2007 obrat firmy - tržby za prodané výrobky a služby - navýšen na více než miliardu korun, tedy na téměř sto osm procent. Výrazně posilující kurz koruny se projevil v zisku, což je dáno vysokým podílem exportu na celkovém obratu. Ve struktuře nákladů se však projevily také zvýšené ceny vstupů - především zemního plynu, ale také u surovin a elektřiny. Společnost, stejně jako ostatní členové AČSVŽ, se jednoznačně staví za pokud možno nejrychlejší přechod na evropskou měnu nebo alespoň určení termínu jejího přijetí. Chybí nám rovněž výrazná podpora Evropské unie při některých obchodních praktikách konkurenčních firem ze zemí, které disponují surovinami nezbytnými pro naši výrobu. Konkrétně jde o cenu bauxitu, který je dovážen z Číny. V podstatě monopolní vývozce vládními nařízeními uměle zvedá cenu základních surovin, ale cenu hotových výrobků přitom snižuje. Dohody, které určují kvóty v nominálních cenách, nejsou dodržovány, čímž jsou evropští výrobci poškozováni.

Předpokládáte dopad současné hospodářské krize ve světě na vývoj obratu firmy v příštím roce?
Dopad krize se bohužel již projevil. Máme zakázky, které jsou odloženy pro nesolventnost českých sklářských firem, u některých firem dochází i ke zmenšení objemů zakázek nebo přímo zrušení objednávek z ekonomických důvodů. Totéž se týká ve stále větší míře i zahraničních zakázek. Bezprostředním důsledkem vzniklé situace je již zastavení výpalu v jedné tunelové peci.

Jak reagujete na danou situaci?
Řešení závisí na mnoha faktorech, jejichž dopad prozatím neznáme. Kromě uvedených inovací a doplňování kvalifikace zkušených pracovníků v oboru, který má mnohaletou tradici, se snažíme podporovat dobré jméno našich výrobků a jejich výrobu všemi prostředky, které máme k dispozici. Máme například velmi dobrou spolupráci se dvěma externími agenturami, z nichž jedna je zaměřena na zvyšování produktivity práce a druhá na úspory elektrické energie. Jejich činnost, jak se zdá, přináší přes určité nepříjemnosti, které představuje opuštění zažitých stereotypů, velmi zajímavé, statisticky významné výsledky.

Nová hala pro produkci vibrolitých výrobků
Nová hala pro produkci vibrolitých výrobků

Hydraulické lisy jsou důležitou součástí výroby žárovzdorných produktů
Hydraulické lisy jsou důležitou součástí výroby žárovzdorných produktů

Formy na žárovzdorné výrobky musí být přesné, jsou tvarově často složité a představují značnou část výrobních nákladů
Formy na žárovzdorné výrobky musí být přesné, jsou tvarově často složité a představují značnou část výrobních nákladů

Pecní vozy dopravují výlisky do tunelových pecí
Pecní vozy dopravují výlisky do tunelových pecí

Tunelové pece
Tunelové pece

Žárovzdorné výrobky na výstupu z tunelové pece
Žárovzdorné výrobky na výstupu z tunelové pece

Kontrola výrobků
Kontrola výrobků

Výrobky ve skladu připravené k expedici
Výrobky ve skladu připravené k expedici