Zpět na materiály, výrobky, technologie

OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2008

9. dubna 2008
redakce

Autor:Dřevěné stavby určují ráz české a moravské krajiny
10 let brněnského Stavebního centra EDEN

Veletrhy Brno, a.s. pořádají ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů, Národním stavebním centrem v Brně a vydavatelstvím EXPO DATA spol. s r.o. v předvečer zahájení 13. ročníku stavebních veletrhů IBF v Brně v pondělí dne 21. dubna 2008 v 19 hodin v sále č. 102 Administrativní budovy BVV (výšková budova - I. patro)

Program:
Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČSSI & ČKAIT)

 • Vývoj a současnost tradičních dřevěných staveb na Moravě
  prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. (VUT Brno, VŠB-TU Ostrava)
 • Problémy dřeva ve stavební praxi
  Ing. Ladislav Bukovský (Znalecká a expertní kancelář)
 • Zkušenosti z navrhování moderních dřevostaveb
  Přednese: Ing. arch. Josef Smola (Projektový a inženýrský ateliér)
 • Stavební kniha 2008
  Dřevěné stavby v utváření krajiny
  Představení nového ročníku Stavební knihy tradičně připravované ve spolupráci s a. s. Veletrhy Brno, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Českým statistickým úřadem
  Uvede: předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
 • Deset let trvání brněnského Stavebního centra EDEN
  Uvede a ke sledování filmového dokumentu pozve: Ing. Rudolf Böhm (Národní stavební centrum Brno)