Zpět na materiály, výrobky, technologie

Otvorové výplně stavebních konstrukcí

15. června 2011

Společnost René Růžička STAVOKONZULT pořádá již VI. ročník celostátního odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ pod záštitou Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dne 25 - 26.10.2011 v KC Aldis v Hradci Králové.


Hlavní prioritou naší společnosti je vysoká odborná úroveň. Našimi garanty jsou TZÚS Praha s.p. a VÚPS Certifikační společnost s r.o. Klademe důraz na účast vysoce kvalifikovaných odborníků v přípravném a dohlížecím výboru, jenž jsou zárukou špičkové kvality našeho semináře.

Hlavní témata:

  • Technické normy, předpisy a jejich změny, dotace
  • Nové technologie, problémové stavby a trendy v inovacích
  • Zkušenosti architektů
  • Novinky pro projektanty
  • Technologie, montáže a doporučení z praxe
  • Životnost a údržba otvorových výplní

Souběžně s odborným seminářem bude probíhat v předsálí výstava věnovaná vývoji okenních profilů od roku 1970 až do současnosti.
Seminář je určen projektantům, architektům, výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním, montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím, jako jsou stavební odbory měst a obcí, nebo bytová družstva a správci bytového fondu.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT 2 body.