Zpět na informační servis

Osvobozující rozsudek v kauze Trojská lávka

14. dubna 2022
Text redakce

Okresní soud pro Prahu 7 v kauze zřícení pražské Trojské lávky osvobodil projektanta prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., i někdejšího vedoucího oddělení mostů Technické správy komunikací Ing. Antonína Semeckého. Verdikt není pravomocný, státní zástupce, který pro oba muže žádal podmíněné tresty, si ponechal lhůtu pro odvolání.

Lávka pro pěší, která od roku 1984 spojovala pražskou Troju s Císařským ostrovem, se zřítila 2. prosince 2017. Čtyři chodci utrpěli vážná zranění. Dva roky po havárii byly na základě vyšetřování a znaleckého posudku obžalovány dvě fyzické osoby. Za nedbalostní obecné ohrožení hrozily oběma mužům dva roky až osm let vězení. K obžalobě se připojilo i hlavní město Praha a žádalo o náhradu škody ve výši 8 mil. Kč. Po více než roce a půl probíhající kauze, v níž vypovídala řada svědků a znalců, dospěl soud k rozsudku. Dne 8. března u Obvodního soudu pro Prahu 7 zazněly závěrečné řeči. Státní zástupce pro obžalované požadoval podmíněný trest, soud však oba osvobodil.

„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž jsou obžalovaní stíháni,” uvedl předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 7 Dalibor Ryšlavý. „Máme za to, že projekt obžalovaného Stráského byl bez vad. Svědčí o tom oponentní znalecké posudky a výpovědi svědků i znalců,“ řekl soudce. „Obžalovaný Semecký měl sice celou řadu zpráv, které upozorňovaly na havarijní stav lávky, ovšem v žádné nebylo řečeno, že má být uzavřena,“ upozornil dále.

Obžaloba se opírala pouze o jediný znalecký posudek, jehož závěry byly v rámci dokazování jednoznačně vyvráceny. Naopak správnost návrhu lávky včetně statického výpočtu zpracovaného v roce 1983 potvrdila vyjádření řady předních odborníků z oboru mostních konstrukcí a předpjatého betonu, mj. doc. Ing. Jaroslava Navrátila, CSc., doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc., prof. Ing. Jana L. Vítka, CSc., FEng., Ing. Václava Macha, čestného předsedy ČKAIT. Podle jejich názoru byla konstrukce navržena nejen správně, ale i ekonomicky. Na zřícení lávky se především podílela nesprávná údržba lávky (používání soli při zimní údržbě), povodeň z roku 2002, která měla za následek vznik trhlin, nesprávně provedené opravy v roce 1998 a především v roce 2012. 

Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT

Foto: Jan Polák