Zpět na materiály, výrobky, technologie

Olomoucký kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:
Olomoucký kraj
Garant: Ing. Jan Procházka - 607 543 103

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Středisko ekologické vých. ?Sluňákov?

Olomouc - Horka n/Mor.

IDOP a.s.

10.00-12.00

Ing. Janeček, CSc
602 526 028

Bytové stavby - 36 RD

Olomouc ul.Ovesná

Eurogema CZ, a.s.

10.00-12.00

Ing. Válek
602 526 493

Kaskádové bytové domy

Hněvotín

GEMO s.r.o.

10.00-12.00

Ing. Němeček
602 521 248

Obytný areál

Zábřeh
ul. Prievidzská
a Na Hejtmance

FORTEX-AGS, a.s.

10.00-12.00

Ing. Hovorka
602 501 526

Tělocvična Gymnázia

Šumperk

SAN-JV, s.r.o.

10.00-12.00

p. Vymazal
604 299 371
Mgr. Vlček
583 313 511


Název organizace

Adresa místa otevřených dveří

Čas

Kontaktní osoba

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
strojírenské a stavební Jeseník

790 01 Jeseník,
Dukelská ul. 1240

13. 10.

RNDr. Štěpán Roch,
584 412 032,
roch@soje.cz

Střední průmyslová škola
a Obchodní akademie Uničov

Školní 164
Uničov 783 91

9.00-12.00

Ing. Jan Kadlčík,
585 051 630,
unicprum@unicprum.cz

Střední průmyslová škola
stavební Lipník nad Bečvou

Komenského sady 257,
Lipník nad Bečvou

8.00-12.00

Ing. Zeiner Vilém,
775 366 786,
reditel@spsslipnik.cz

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 19, 772 00 Olomouc

36 řadových rodinných domů
Pražská-Východ, Olomouc,
Ovesná ul.

9.00-12.00

Tomáš Obrtlík,
602 539 864

Ing. Zdeněk Tomek
- stavební firma

Rejskova 17,
772 00 Olomouc

9.00-12.00

Ing. Jan Tomek,
602 581 653,
projekce@zdenektomek.cz

Okresní hospodářská
komora Olomouc

Opletalova 1,
772 00, Olomouc

9.00-13.00

Ing. Jaroslav Havelka,
585223554,
info@hkol.cz

FORTEX-AGS a.s.
Šumperk

Šumperk, Prievidzská ul.;
Zábřeh, ul. Na Hejtmence

12.00-15.00

Kateřina Schwarzerová,
583 310 353,
schwarzerova@fortex-ags.cz

Střední odborná škola
průmyslová a Střední
odborné učiliště strojírenské

Studentská 1384,
Hranice, 753 01

8.00-12.00

Ing. Marcela Kopecká,
581 601 820,
fr@sps.hranet.cz

Skanska DS a.s.,
stavba ?III/03551
Olomouc-most
u plynárny ev.č. 03551-2?
a stavba ?Rychlostní silnice?

Stavba Olomouc,
Babičkova ulice
a zařízení staveniště Olomouc,
letiště Neředín
(návštěva dle předchozí dohody)

8.00-12.00

Nerušil Jan,
737 257 057,
jan.nerusil@skanska.cz