Zpět na materiály, výrobky, technologie

Odborná exkurze ČSSI a ČKAIT Praha na stavbu rekonstrukce Karlova mostu

15. srpna 2008
ČKAIT

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

V červnu se konala další exkurze ČSSI a ČKAIT Praha, která tentokrát seznamovala s problematikou rekonstrukce Karlova mostu a informovala o současném stavu a technologii stavebních prací. Odbornou akci otevřela přednáška Ing. Vladimíra Křížka, CSc., v Muzeu Karlova mostu na Křížovnickém náměstí, která přítomné seznámila s historií přípravy současné rekonstrukce Karlova mostu.
Po vlastní prohlídce stavby, doplněné odborným výkladem, následovala projížďka lodí po Vltavě. Program byl ve večerních hodinách zakončen tradiční zahradní slavností konanou v prostorách Muzea Karlova mostu.