Zpět na informační servis

Ocenění v soutěži Inovace roku 2014

16. února 2015
Text redakce

V devatenáctém ročníku soutěže o cenu Inovace roku za rok 2014, jejíž výsledky byly vyhlášeny v Senátu Parlamentu ČR v rámci akce Inovace, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se opět uplatnily firmy z oblasti stavebnictví.

Setkání spolu s Asociací inovačního podnikání ČR spolupořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Senátor Ing. Petr Bratský, gestor za VHZD, vyzdvihl práci oceněných firem. Ceny předával spolu s prezidentem AIP ČR doc. Ing. Karlem Šperlinkem, CSc., FEng. Předání cen proběhlo v režii generálního tajemníka AIP ČR doc. Ing. Pavla Švejdy, CSc., FEng.

Stavební veřejnost zaujala především tato ocenění - stříbrnou medaili, tj. čestné uznání, získala firma TopolWater, s.r.o., z Čáslavi za domovní čistírnu odpadních vod TOPAS S a bronzovou medaili, tj. uznání za účast v soutěži, získala firma Fatra, a.s., z Napajedel, za Inovativní vinylové podlahoviny v dílcích a rovněž firma EUROVIA CS, a.s., za technologii VIAPHONE®.

Domovní čistírna odpadních vod TOPAS S
Tento výrobek má zabudované dmychadlo, řídicí jednotkou a zateplené víko a není k němu třeba dokupovat dodatečné nástavce pro různé hloubky přítoku apod. Pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytný pro život mikroorganizmů, dodává dmychadlo s nehlučným provozem, jež je umístěno v boxu, který je součástí kontejneru čistírny. Dmychadlo se používá také na pohon vzduchových čerpadel, které zajišťují přečerpávání vody mezi jednotlivými komorami ČOV. Součástí technologie jsou tlakové sondy pro snímání výšky hladiny v nádrži. Změny vodního sloupce vyhodnocuje řídicí jednotka a poté nastavuje optimální chod a režim čištění v závislosti na množství přitékajících odpadních vod. Čistírna obsahuje přítokovou nádrž, aktivační nádrž (bioreaktor) a kalojem. U systému Topas S jsou přítoková a aktivační nádrž vodotěsně odděleny a odpadní vody se z přítokové nádrže do aktivační nádrže přečerpávají. Tím má přítoková nádrž též funkci čerpací stanice a současně slouží k akumulaci nárazových přítoků. Jsou vhodné pro větší hloubky přítoku, až do 2,2 m, kdy u jiných typů DČOV je nezbytné předřadit čerpací stanici nebo se musí čistírna nákladně obetonovat.

Inovativní vinylové podlahoviny v dílcích
Tento typ podlahoviny se vyrábí za vyloučení změkčovadla DOP ve výrobě při vysokém využití recyklovaných surovin. Má výrazně vylepšeny fyzikální vlastnosti. Významná je rovněž mechanická pokládka podlahoviny bez použití lepidel. Předností je zvýšená tuhost podlahové krytiny, zvýšená odolnost proti vodě i agresivním chemikáliím a její antimikrobiální odolnost. Důležité je i zvýšení kročejové neprůzvučnosti a rovněž tak možnost renovace poškozeného povrchu. Předností je i široká škála finálního řešení povrchu podlahoviny v různých dezénech dřeva.

Asfaltová směs VIAPHONE®
Snižuje valivý hluk od pneumatik a zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti. Zároveň je tento typ asfaltu oproti drenážnímu méně náchylný k zanesení. Technologie byla naposledy použita v létě 2014 při opravě dálnice D1 u Průhonic. Stalo se tak vůbec poprvé, co D1 dostala tichý asfalt. Měření valivého hluku na úsecích, kde byla tato směs položena, ukazují, že hluk při použití této směsi dosahuje hodnot menších než 72 dB (A), oproti cca 76 dB (A) u klasické střednězrnné asfaltové směsi (měřeno metodou SPB dle ČSN ISO 11819-1). Snížení dopravního hluku o 3 dB (A) přitom odpovídá 50% snížení intenzity dopravy.

VIAPHONE® je asfaltová směs zrnitosti 0/6 nebo 0/8 mm. Svými vlastnostmi se hodí pro výstavbu městských a příměstských komunikací a údržbu městských ulic, průtahů a kruhových křižovatek či příměstských a příjezdových komunikací, přičemž využití má opodstatnění pro dopravní rychlosti nad 30 až 40 km/h pro osobní a nad 70 km/h pro nákladní vozidla. Kromě snížení hluku od pneumatik také zvyšuje bezpečnost jízdy.

Jedná se o asfaltovou směs s přetržitou křivkou zrnitosti a vysokým obsahem hrubého kameniva, což zajišťuje velice dobré protismykové vlastnosti. Je určena pro velmi tenké vrstvy. Pokládá se v tloušťce 20 až 30 mm. Obecně se jako pojivo používá silniční asfalt s přídavkem organických vláken. Relativně vysoký obsah pojiva zlepšuje zpracovatelnost směsi a usnadňuje pokládku. Malá tloušťka vrstvy eliminuje potřebu výškových úprav prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje problémy s napojeními.

Zlaté, stříbrné a bronzové medaile
Cenu Inovace roku 2014 získala firma UniControls a.s., Praha, za Elektroměr ELM 101 pro drážní vozidla.

Stříbrnou medaili získaly firmy Aircraft Industries, a.s., Kunovice, za Letoun L 410 UVP-E20 s novou pohonnou jednotkou, dále firma CESNET, z.s.p.o, Praha, za rozšířenou národní e-infrastrukturu CESNET a rovněž První železářská společnost Kladno, s.r.o., za vybavení metalurgické laboratoře.

Bronzovou medaili obdržely firmy HAM - FINAL s.r.o., Brno, za nástroj pro vysoce produktivní dokončovací obrábění velmi přesných děr, dále VÚTS, a.s., Liberec, za produktovou řadu automatizovaných výměn nástrojů a technologického příslušenství obráběcích strojů, ale i firma SmarTech Solutions, s.r.o., Praha, za systém auditu pro zhodnocení vývoje a výzkumu českých podniků a rovněž Alena Kupčíková - DYS, Praha, za multimediální interaktivní Testy a Slabikář pro děti od 4 let.

Oceněným produktům odvětví stavebnictví patří gratulace. Příští, jubilejní, tedy 20. ročník soutěže se uskuteční pod záštitou prezidenta republiky. Podrobnosti o podmínkách soutěže Inovace roku 2015 lze najít na www.aipcr.cz.