Zpět na informační servis

Obnova vilové kolonie Baba

27. října 2022
Text redakce

Rada hlavního města Prahy schválila studii revitalizace sídliště Baba a okolí, kterou město zadalo v roce 2020 Institutu plánování a rozvoje (IPR). Osada Baba patří mezi šest evropských kolonií Werkbund pod značkou Evropské dědictví (European Heritage Label), které propagovaly tehdy moderní funkcionalistickou výstavbu. Tato prvorepubliková vilová kolonie z dvacátých a třicátých let 20. století je jedním z nejvýznamnějších příkladů modernismu. Je českým ekvivalentem zahraničních experimentálních ploch bydlení. Z funkcionalistických osad patří Baba k těm nejzachovalejším, neboť vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války. Od roku 1993 je městskou památkovou zónou.

Koncepční studie, zpracovaná multioborovým týmem vedeným studiem ARCHUM architekti s.r.o., předpokládá komplexní rekonstrukci centrálního území i blízkého okolí. Kromě zachování a rozvoje historické hodnoty území a zkvalitnění obytného prostředí pro místní je naplánována rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy (mj. hospodaření s dešťovou vodou). Osadu čeká obnova povrchů a dalších částí ulic a náměstí. Studie doporučuje vytvořit také informační centrum a naučný okruh pro turisty.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:09
Tracy is unable to log error.