Zpět na materiály, výrobky, technologie

Obnova památek 2011 - Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?

3. března 2011
redakce

V termínu 22. - 23. 3. 2011 proběhne v Praze 11. ročník konference Obnova památek 2011 - Co s architekturou 60. a 70. let 20. století? Konference s exkurzemi bude zaměřena na památkovou ochranu architektonických děl poválečného období včetně řešení autorských práv žijících autorů.

Autor:Kromě významných osobností památkové péče vystoupí na konferenci legendy české architektury Prof. Šrámková (ČKD Na Můstku, vstup Hl. nádraží v Praze), Ing.arch. Machoninová (Dům bytové kultury, Kotva) a Prof. Masák (OD Máj v Praze, OD Ještěd v Liberci).

Pořadatelem akce je Studio Axis ve spolupráci s ústředím NPÚ, FA ČVUT a ČNK ICOMOS.

Informace a přihlášky:
E-mail: studio@studioaxis.cz

PROGRAM KONFERENCE:

Přednášky 22. 3. 2011 od 9 do cca 18 hod.:

Úvodní vystoupení:
Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ
Doc. PhDr. Josef Štulc, NPÚ ústřední pracoviště / ICOMOS

A. Hodnocení a stav ochrany:
Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
Filozoficko-historický pohled na blízkou minulost

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
Poválečná architektura a problémy ochrany

Mgr. Martin Strakoš, NPÚ ú.o.p. v Ostravě
Proč a jak památkově chránit či nechránit architekturu 2. poloviny 20. století

Doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., FA ČVUT
Česká architektura šedesátých let a její místo v kontextu vývoje evropské architektury

Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT / ÚSTARCH SAV Bratislava
Jsou to vůbec památky? Architektonické památky 60. let na Slovensku a problémy jejich udržení

B. Příklady realizací a obnov:
Ing. arch. Petr Vorlík, PhD., FA ČVUT
Možnosti a limity péče o architekturu 60. let

Bc. Karel Ksandr, generální ředitel NTM
Od Bruselu k Federálu, aneb rozdílný přístup k záchraně kulturních památek 2. pol. 20. století

PhDr. Benjamin Fragner, FA ČVUT
Ještěd od evidence hodnot k jejich respektování

Mgr. Lukáš Beran, FA ČVUT
Olympijský areál v Mnichově

C. Reflexe a účast autorů v osudu jejich děl:
JUDr. PhDr. Jiří Plos, sekretář ČKA
Autorská a právní ochrana urbanistických a architektonických děl v souvislosti s památkovou péčí a díly žijících autorů

Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Šrámková architekti, s.r.o.
Památková ochrana novostaveb

Ing. arch. Věra Machoninová
Architektura 60. a 70. let (mimo pár staveb v pam. ochraně) zanikne ... a 3 důvody proč tomu tak bude

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
5 staveb ze Sialu

Program exkurzí dne 23. 3. 2011 (středa) dopoledne:

Federální shromáždění - nová budova Národního muzea
Průvodce: Bc. Karel Ksandr (generální ředitel NTM) nebo zástupce

Národní technické muzeum - expozice architektury, stavitelství a designu "Od Rudolfina po Ještěd"
Průvodce: PhDr. Martin Ebel, Ph.D. (ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM) nebo arch. Petr Krajči (spoluautor expozice)

Poválečná architektura v centru Prahy
Průvodce: Ing.arch. Ondřej Beneš (FA ČVUT)