Zpět na informační servis

Nuselský most

5. listopadu 2014
Text redakce

Dne 21. října 2014 se v 18.00 hod. v Národním technickém muzeu v Praze (dále jen NTM) uskutečnila vernisáž výstavy s názvem Nuselský most (historie - stavba - architektura) a představení stejnojmenné knihy autorky Šárky Hubičkové. Vernisáž připravilo Národní technické muzeum a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT). Unikátní, velkolepá stavba - Nuselský most - je pro Pražany důležitou dopravní tepnou severojižní magistrály, kterou se již 41 let přepravují po povrchu (automobilová doprava zahájena 22. února 1973), i uvnitř (tubusem mostu). Pro cestující v metru se dveře poprvé otevřely 9. května 1974 a po neuvěřitelných 40 let se trasa z Kačerova do nádraží Holešovice stala jejich každodenní součástí.

Výstavu Nuselský most zahájil Karel Ksandr, generální ředitel NTM. Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT, spolu s autorkou publikace Šárkou Hubičkovou, představil publikaci, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT u příležitosti výročí této výjimečné stavby. Kniha je koncipována jako obrazová publikace s historickým výkladem, architektonickými soutěžemi a průběhem příprav a prací na mostě. Součástí publikace je rozhovor s architektem Stanislavem Hubičkou a inženýrem Jiřím Hejnicem. Publikace je doplněna barevnou fotogalerií. Kniha má resumé v německém a anglickém jazyce.

Na Nuselský most (původně most Klementa Gottwalda, v roce 1990 byl radou NVP přejmenován), byly vypsány celkem tři soutěže, první byla v roce 1926, druhá v roce 1933 a třetí v roce 1959. Nuselské přemostění (spojení Vinohrad a Nuslí) bylo definováno dvouúrovňovým řešením pro povrchovou silniční a podpovrchovou kolejovou dopravu a k realizaci byl vybrán z třetí soutěže třetí návrh z předpjatého betonu, inženýrů Jana Vítka a Miroslava Sůry, architekta Roberta Bucháčka.

?V Státním projektovém ústavu pro speciální práce v Praze byl vytvořen kolektiv, v němž hlavním vedoucím byl Ing. Michálek, dopravní část měl na starosti Ing. Kobr a připojil se k nám vítěz interní soutěže z Pražského projektového ústavu Ing. arch. Stanislav Hubička,? vzpomíná v publikaci Šárky Hubičkové Nuselský most, Ing. Jiří Hejnic, a dále pokračuje: ?V té době neexistovala žádná výpočetní technika a také žádný software, který by spočítal statiku, nebyly kalkulačky. Na dnešní poměry neuvěřitelné, ale nakonec jsme to nějak zvládli a dopočítali. Stavebně šlo o letmou betonáž.?

Výraznou osobností, která dala finální podobu Nuselskému mostu, je Ing. arch. Stanislav Hubička. První návrhy budoucího mostu předal v roce 1961. Základní kámen byl položen v roce 1965, stavba byla zahájena až v roce 1967 a dokončena o šest let později. Hlavním stavbyvedoucí byl v letech 1965 - 1970 Ing. Hynek Hlasivec a dále v letech 1971 - 1974 Ing. Zdeněk Svoboda. ?Ještě v roce 1967, tedy dva roky po začátku stavby, se počítalo s tím, že v tubusu mostu budou jezdit lehké soupravy podpovrchové tramvaje,? uvádí v publikaci Nuselský most architekt Hubička. Ruské vlaky metra byly vyšší, těžší a robustnější. ?Ale nakonec jsme pár centimetrů vymysleli a stanice stojí. Stanice metra (Vyšehrad) je navržená jako prostor třicetkrát třicet metrů s atrii na každé straně… Funguje to tak, že se vůz metra vynoří z hlubin tunelu na povrch a pasažéři vidí, co se děje v exteriéru,? řekl architekt Hubička.

Ve své době byl most největší stavbou z předpjatého betonu v Československu. Na stavbu bylo celkově použito 20 000 krychlových metrů betonu. Ocelový rošt vložený do tubusu a roznášející zatížení vozů metra váží cca 700 tun. Most je dlouhý 485 metrů a široký 26,5 metrů, podpírají ho čtyři pilíře, jež jsou v průměru více než čtyřicet metrů nad údolím. Celková hmotnost mostu je 64 800 tun. Výška vnitřního tubusu pro metro je 6,5 metrů, tloušťka stěn dosahuje od 30 do 110 centimetrů. Šířka dna Nuselského údolí pod mostem nepřekračuje 330 metrů a niveleta magistrály je ve spádu 0,65 %. Délka trvání stavby je 9 let. Finální účet za stavbu je 152,7 mil. Kč. Denně přes Nuselský most projede 160 000 aut oběma směry.

Kniha Nuselský most má formát A4 na šířku, vazbu V8 s přebalem, 112 stran, 105 obrázků. Resumé je v německém a anglickém jazyce. Cena je 490 Kč. Vydavatelem je Informační centrum ČKAIT. Rok vydání je 2014.

Výstava Nuselský most bude pro veřejnost otevřena od 22. října 2014 do 11. října 2015 a je umístěna do Malé galerie Národního technického muzea (Kostelní 42, Praha 7). V NTM je možno rovněž zakoupit knihu Nuselský most.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz