Zpět na informační servis

Nový dopravní terminál v Českém Těšíně

1. března 2023
Text redakce

V Českém Těšíně je v provozu nový centrální dopravní terminál, díky kterému došlo k propojení různých forem dopravy a související infrastruktury. Realizována byla stavba přestupního uzlu, odbavovací budovy s čekárnou a zázemím pro cestující i řidiče, odstavných a parkovacích ploch (P+R) pro více než 140 aut, pěších tras, veřejného osvětlení a byl doplněn mobiliář. Součástí centrálního dopravního terminálu jsou rovněž zelené plochy a nově vysazené dřeviny i zázemí pro odložení jízdních kol. V kombinaci s MHD, případně pěší pochůzkou do centra města, vznikne ve městě funkční prostor, který bude mít vzhledem k odlehčení dopravy také svou estetickou funkci. Projekt byl podpořen z prostředků ESIF, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, tj. Integrované teritoriální investice, která cílí podporu z EU do oblasti ostravské aglomerace. Výše podpory projektu činí 85 % finančních prostředků z EU, 5 % prostředků ze státního rozpočtu, 10 % přispělo město.

Zdroj a ilustrační foto: město Český Těšín

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:26
Tracy is unable to log error.