Zpět na informační servis

Nové spojení a rekonstrukce hlavního nádraží

20. ledna 2009
Text redakce

V prosinci loňského roku byly slavnostně zprovozněny dvě významné železniční stavby: Nové spojení a 2. etapa modernizace pražského hlavního nádraží.

Nové spojení optimalizuje provoz mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Masarykovo nádraží na straně jedné a mezi hlavním nádražím a stanicemi Libeň, Vysočany a Holešovice na straně druhé.
Napojení nových tratí od východu, tj. z nových tunelů, a zrušení staré ?hrabovské? spojky a ?vítkovské? trati si vyžádalo kompletně přestavět severní zhlaví hlavního nádraží. K tomu se přidala nutnost od základu změnit technický stav nástupišť a podchodů do podoby odpovídající moderní osobní dopravě 21. století. Nevyhovující byly i koleje mezi nástupišti, systém odvodnění a celé trakční vedení spolu se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením.
V lednu 2008 byla proto zahájena modernizace západní části hlavního nádraží, jejíž průběh byl rozdělen na dvě etapy. 1. etapa znamenala zprovoznění nových nástupišť III a IV, navazovala 2. etapa, která se týkala I. a II. nástupiště a dokončení středního a jižního nového podchodu.
Projekt vypracoval Sudop Praha a.s. Zhotovitelem je Sdružení MSS Praha hl. n., jehož členy jsou Metrostav a.s. (vedoucí sdružení) a členy Skanska DS a.s. a Stavby silnic a železnic, a.s.

Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce hlavního nádraží