Zpět na informační servis

Nové spojení a rekonstrukce hlavního nádraží

20. ledna 2009
Text redakce

V prosinci loňského roku byly slavnostně zprovozněny dvě významné železniční stavby: Nové spojení a 2. etapa modernizace pražského hlavního nádraží.

Nové spojení optimalizuje provoz mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Masarykovo nádraží na straně jedné a mezi hlavním nádražím a stanicemi Libeň, Vysočany a Holešovice na straně druhé.
Napojení nových tratí od východu, tj. z nových tunelů, a zrušení staré ?hrabovské? spojky a ?vítkovské? trati si vyžádalo kompletně přestavět severní zhlaví hlavního nádraží. K tomu se přidala nutnost od základu změnit technický stav nástupišť a podchodů do podoby odpovídající moderní osobní dopravě 21. století. Nevyhovující byly i koleje mezi nástupišti, systém odvodnění a celé trakční vedení spolu se sdělovacím a zabezpečovacím zařízením.
V lednu 2008 byla proto zahájena modernizace západní části hlavního nádraží, jejíž průběh byl rozdělen na dvě etapy. 1. etapa znamenala zprovoznění nových nástupišť III a IV, navazovala 2. etapa, která se týkala I. a II. nástupiště a dokončení středního a jižního nového podchodu.
Projekt vypracoval Sudop Praha a.s. Zhotovitelem je Sdružení MSS Praha hl. n., jehož členy jsou Metrostav a.s. (vedoucí sdružení) a členy Skanska DS a.s. a Stavby silnic a železnic, a.s.

Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce hlavního nádraží

Rekonstrukce hlavního nádraží

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:53
Tracy is unable to log error.