Zpět na informační servis

Spuštěna další etapa programu Nová zelená úsporám

14. října 2021
Text redakce

Program Nová zelená úsporám pokračuje novou etapou, kdy lze podat žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti budoy. Požádat mohou nejen domácnosti, ale i majitelé bytových domů nebo trvale obývaných rekreačních objektů. Výše podpory závisí na provedeném opatření a jeho rozsahu.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spouští od 12. října 2021 příjem žádostí v rámci nové etapy programu Nová zelená úsporám, jehož hlavním cílem je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Žádost o podporu lze podat buď elektronicky na webové stránce nebo osobně na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

Program podporuje:
  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)

  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)

  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností

  • Solární termické a fotovoltaické systémy

  • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku

  • Využívání tepla z odpadní vody

  • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)

  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu

  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Více informací naleznete na SFŽP.

Zdroj: MŽP