Zpět na informační servis

Nová vodní linka na Císařském ostrově

2. října 2018
Text redakce

Méně než po třech letech od slavnostního zahájení stavby nové vodní linky projektu s názvem Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – Etapa 001 Nová vodní linka se 19. září konalo za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriány Krnáčové slavnostní ukončení stavby.

Linka plní nejpřísnější evropské směrnice a obyvatelům Prahy zajistí nejen lepší životní prostředí, ale také přispěje ke zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do Vltavy. Jedná se o největší investici hlavního města v posledních letech – celkově stála přibližně 6,6 mld. Kč včetně zkušebního provozu. Spuštěním nové vodní linky byl zahájen její patnáctiměsíční zkušební provoz.