Zpět na informační servis

Nová vesnická památková zóna Uhřičice na Přerovsku

10. března 2020
Text redakce

Ministerstvo kultury vyhlásilo na sklonku loňského roku nové chráněné území. Jde o Uhřičice, jednu z nejzachovalejších hanáckých vesnic na Moravě. Ves se nachází při pravém břehu řeky Moravy na cestě z Ko- jetína do Tovačova. Historické jádro obce tvoří tzv. ulicovka, jejíž prostor vymezoval vodní tok Mlýnského potoka a na západě cesta z Kojetína do Prostějova. V pramenech je sídlo prvně zmiňováno v roce 1131 a řadí se tak k nejstarším na střední Moravě.

Zdroj a ilustrační foto: Národní památkový ústav
Zdroj a ilustrační foto: Národní památkový ústav

Hodnota vsi spočívá právě v urbanistické struktuře středověkého původu. Spektrum staveb doplňují kromě školy, zvoničky na návsi či jednotlivých usedlostí také drobnější sakrální, převážně barokní a klasicistní díla. K původním usedlostem patřil zejména zdejší mlýn, zaznamenaný v roce 1277.  Zásadní změny v osídlení  nastaly  během  třicetileté  války.  Domy  prošly  úpravami v druhé polovině 19. a první polovině 20. století. V letech 1911 a 1997 ves postihly povodně. Plošná ochrana byla legislativně připravována již od devadesátých let minulého století. Smyslem vyhlášení památkové zóny bylo minimalizovat riziko možného vzniku nevhodných staveb, nekorespondujících se zdejší autentickou urbanistickou zástavbou.

Zdroj a ilustrační foto: Národní památkový ústav