Zpět na stavby

Nová koncepce bytové politiky ČR do roku 2020

26. srpna 2011
Ing. Miroslav Kalous

Příspěvek seznamuje s principy Nové koncepce bytové politiky ČR v oblasti bydlení do roku 2020, kterou vláda schválila dne 13. července letošního roku.


Kvalita bydlení a jeho dostupnost jsou často vnímány jako hodnoticí ukazatele životní úrovně společnosti. Určité výjimečnosti bydlení dodává i skutečnost, že je užíváno téměř všemi obyvateli státu. To ovšem neznamená, že by ve skutečnosti nebylo stejným zbožím jako oblečení či potraviny. Zajištění vlastního bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce a jeho dostupnost je přímo úměrná ekonomickým možnostem každého jednotlivce. Ty jsou nejen odrazem schopností člověka, ale i stavu ekonomického prostředí, ve kterém se pohybuje.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)