Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nová dimenze okenních konstrukcí

9. října 2008
redakce PR článek

Letošní mezinárodní stavební veletrh IBF 2008 v Brně byl z hlediska otvorových výplní zcela v duchu energeticky úsporných oken.

Autor:PROFI Line - řez profilem¤ PROFI Line - řez profilem
V době, kdy ceny energií rostou a energetické společnosti avizují, že tento trend bude v nejbližších pěti až osmi letech setrvalý, je zřejmé, že úsporná opatření ve spotřebách energií používaných k vytápění a zejména šetrné nakládání se surovinami je významným kritériem při návrzích stavebních konstrukcí. Čím lepších tepelně technických vlastností tyto konstrukce umožní dosáhnout, tím méně v nejbližších letech bude nutné sáhnout hlouběji do kapsy, ať už jde o vytápění bytů dálkově nebo domovními kotelnami. Jedinou cestou, jak se těmto zdražením bránit, jsou úsporná opatření, a to zejména opatření v místech, kde dochází k největším únikům energií. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak snížit spotřebu tepla, je provést úsporná opatření na obvodovém plášti budovy, a to zejména výměnou oken.
Společnost SULKO s. r. o. představila ve své výstavní expozici řešení v oblasti konstrukce oken, jehož nejdůležitějším kritériem jsou výborné energetické vlastnosti. Výsledkem toho je SULKO PROFI Line: nová dimenze okenních konstrukcí, tvořená spojením špičkového materiálu RAU-FIPRO® a zcela nové konstrukce profilu. PROFI Line je z energetického hlediska nejlepší okenní konstrukcí ve stavební hloubce 86 mm, která je v současné době na evropském trhu dostupná.
PROFI Line využívá patentovaný ?integrovaný systém vyztužení IVS?, který spočívá ve vnitřních příčných výztuhách, zaručujících vysokou stabilitu šroubových spojení i celého profilu. Ve spojení s použitím vlákenných kompozitů známých z formule 1 a leteckého průmyslu není nutné armování ocelovými výztužnými profily, a proto jsou eliminovány tvarové tepelné mosty v okenní konstrukci.

Teplotní pole pro venkovní teplotu -15 °C při vnitřní 20 °C
¤ Teplotní pole pro venkovní teplotu -15 °C při vnitřní 20 °C

Průběh izotherm pro venkovní teplotu -15 °C při vnitřní 20 °C
¤ Průběh izotherm pro venkovní teplotu -15 °C při vnitřní 20 °C

PROFI Line splňuje veškeré energetické požadavky, aniž by se snížily ostatní vynikající vlastnosti prvků - okna SULKO PROFI Line dosahují zvukově izolační třídu 5 a jsou standardně zařazena do třídy 2 odolnosti proti vloupání. Zároveň mají výborné tepelně-izolační vlastnosti, pokud v provedení se středovým těsněním a vloženými termomoduly dosahují při standardní stavební hloubce tepelných hodnot až na hranici stanovené pro pasivní domy i v běžné domovní zástavbě a bez zásadního navýšení ceny okna. Díky tomu lze s novými okny SULKO PROFI Line v provedení MD+ docílit Uw až 0,73 Wm-2K-1* a roční úspory až 584 m3 plynu, což při dnešních cenách prezentuje cca 8848 Kč. Toto provedení zároveň umožňuje odlehčit životnímu prostředí minimálně o 2,5 tuny CO2**, což je jistě dobrou zprávou nejen pro energetické auditory a projektanty, ale zejména pro uživatele bytů.

Energetický štítek okenní konstrukce SULKO PROFI Line
¤ Energetický štítek okenní konstrukce SULKO PROFI Line

* velikost okna 1200x1500 mm
** stávající okna, dřevěná nebo plastová ze 70. let, plochy oken 30 m2, ceny roku 2008