Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nevšední výrazy textilních fasád budov

5. března 2008
Zdeněk Hirnšal

Textilní fasády jsou další možností při hledání nového architektonického výrazu staveb. Spektrum jejich použití je velmi široké - objevují se tam, kde architekt hledá jiný, nevšední materiál, splňující potřebu optické lehkosti, průhlednosti, nebo tam, kde je potřeba zakrytí stávající, kvalitativně již nevyhovující konstrukce. Nová fasáda je často naprosto odlišná od té původní a nemusí na ni mít prakticky žádnou návaznost členění nebo barevnosti.


Předsazená textilní fasáda je také významným stínicím prvkem. V neposlední řadě je toto řešení zajímavé i z ekonomického hlediska - to v případě, že je síťovina jediným prvkem fasády. Textilní fasády tedy rozhodně nemusí být voleny jen u významově podružných staveb, u kterých je požadavkem například skrýt provizorní řešení. Naopak - mnohdy je síťovina zvolena záměrně jako architektonický výrazový prvek.

Materiály

Pokud hovoříme o předsazené textilní fasádě, pak je ve většině případů používána tkaná síťovina s povrchovou úpravou vláken. Převážně PES tkanina s povlakem PVC a lakováním, které jednak zvyšuje odolnost proti povětrnosti a zejména UV záření, případně umožňuje potisk. Někteří výrobci (například Ferrari) vyvinuli materiály speciálně určené pro fasády - s vysokou životností, pevností, barevnou stabilitou atd. Specialitou tohoto materiálu je navíc jeho výrobní předpětí v osnově i útku.
Na rozdíl od reklamních bannerů, které jsou určeny pro přechodné, krátkodobé použití, tyto speciální materiály poskytují záruku minimálně deset let, přičemž životnost je ještě delší.

Materiál FERRARI STAMISOL 381FT Technické vlastnosti
TEXTILIE PES HT 1100 Dtex
GRAMÁŽ 600 g/m2
PEVNOST PŘI PŘETRŽENÍ 300/300 daN/5 cm
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE DIN 4102 - B1, EN - BS2D0
OTEVŘENOST cca 30 %
TEPLOTNÍ ODOLNOST -30/+70 °C

¤ Tab. 1. Vlastnosti speciálního materiálu na fasády Ferrari (z podkladů výrobce)

Síťoviny se vyrábějí v několika vizuálně odlišných variantách, lišících se tloušťkou, gramáží, barevností i hustotou mřížky - s otvory od průměru cca 0,5 mm až po ?okénka? 5x5 mm. V omezených případech se pro fasádní plášť rovněž používá plný materiál - ať už bílý nebo barevný.

Instalace textilie

Pro splnění základního požadavku - předpětí textilie, které je stanoveno statickým výpočtem, je velmi důležité konstrukčně dodržet přesné detaily instalace.
Textilii je možné vypnout jako nepřerušený obal budovy (dilatace je dána možnostmi dopnutí), další variantou je napnutí do předem připravených rámů - jako panely montované na celou fasádu nebo jednotlivé prvky například jako okenice. Ve zjednodušené podobě může být fasádní textilie rovněž dokonalejší náhradou reklamního banneru. Příkladem velmi zdařilé rekonverze staré budovy je mariborské multikino KOLOSEJ. Na stavbě mariborského multikina je použita poměrně otevřená síťovina (Ferrari Precontraint 492) na stěny i podhledové části budovy. Z dálky se fasáda jeví jako plná, zblízka je již při určitém úhlu pohledu transparentní. Fasáda o výšce cca 8 m je po celém obvodu ukotvena ve speciálních hliníkových lištách a její předepnutí je dosaženo lokálním bodovým vytlačením. Toto ryze technologické řešení pak vytváří velmi výrazný architektonický prvek.
Body jsou vytlačovány pomocí rektifikovatelných konzol a celá textilní fasáda je cca 1,5 m předsazena před stávající betonový líc budovy. Mezera mezi starou a novou fasádou je současně využita pro umístění únikových ochozů a schodišť. Zvenčí tato fasáda mění svoji průhlednost podle vzdálenosti a úhlu pohledu pozorovatele.
Svislá rovina je dosažena vložením svislých nerezových lan do svarů. Tato lana jsou kotvena nejen nahoře a dole, ale rovněž v několika bodech po výšce.

Závěr

Lze říci, že nové technologie zpracování textilních materiálů přinesly další možnosti jejich použití. Je jen na architektech, jak jich dokáží využít a vdechnout tak fasádě nové a nezvyklé výrazy.

Prodejna firmy VOLVO, Bratislava
¤ Prodejna firmy VOLVO, Bratislava

Hokejová hala Basilej
¤ Hokejová hala Basilej

Hokejová hala Basilej
¤ Hokejová hala Basilej

Letiště Vídeň - parkovací dům
¤ Letiště Vídeň - parkovací dům

Řídicí věž letiště Vídeň
¤ Řídicí věž letiště Vídeň - pod bílou plnou textilií se ukrývá jen tenký betonový dřík řídící věže se schodištěm a technologií

Vzorky použití síťovin
Vzorky použití síťovin
Vzorky použití síťovin
¤ Vzorky použití síťovin

Letiště Vídeň - noční pohled na fasádu parkovacího domu
¤ Letiště Vídeň - noční pohled na fasádu parkovacího domu

Mariborské multikino KOLOSEJ
¤ Mariborské multikino KOLOSEJ

Boční fasáda budovy mariborského multikina
¤ Boční fasáda budovy mariborského multikina

Provizorní kanceláře - buňky v areálu firmy FERRARI před montáží fasády
¤ Provizorní kanceláře - buňky v areálu firmy FERRARI před montáží fasády

Provizorní kanceláře - buňky v areálu firmy FERRARI po montáží fasády
¤ Provizorní kanceláře - buňky v areálu firmy FERRARI po montáží fasády

Sportovní hala México
¤ Sportovní hala México