Zpět na materiály, výrobky, technologie

Navrhování a provádění dřevěných konstrukcí

8. října 2009
redakce

Seminář pořádaný expertní skupinou SPS v ČR pro jakost a technickou politiku, Moravskoslezským dřevařským klastrem a Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava.

Autor:Seminář se uskuteční ve čtvrtek 22. 10. od 10.00 do 15.00 na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava.

Předseda přípravného výboru je doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA.

Pozvánka s podrobným programem se jmény přednášejících bude zveřejněna na internetových stránkách SPS v ČR a ČKAIT.