Zpět na stavby

Návrh a realizace stavby Miura Hotel

19. září 2011
Martin Vomastek

Budova Miura Hotel je situována na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se beskydskými vrchy, v sousedství vyhlášeného golfového areálu. V návrhu bylo uplatněno originální tvarosloví, přinášející do místa moderní architektonické prvky. Hmota stavby záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.


Architektonické řešení
Od počátku byla stavba připodobňována k vesmírné lodi přilétající z jiného světa. Její dynamická hmota v dálkových pohledech navazuje na panoramata okolních kopců a ve svém kontrastním výrazu do území vnáší nové dimenze. Idea architektonického návrhu je dále rozvedena propojením designu budovy, uměleckých děl (Krychloidi Davida Černého) a orientační grafiky, které se stavbou a okolní krajinou koexistují bez jasného pojítka. Tento svébytný svět záměrně ponechává každému návštěvníkovi prostor k vlastní imaginaci. Moderní tvar budovy reflektuje její účel. V geometrickém středu se nachází funkční centrum hotelu - hlavní vstup, foyer a restaurace. Tyto prostory jsou vzájemně volně propojeny betonovou rampou a otevírají se velkými prosklenými plochami do exteriéru. Restaurace umístěná ve 2.NP budovy tak poskytuje panoramatické výhledy na celé okolí hotelu.

Interiéry hotelu se velkými prosklenými plochami otvírají do exteriéru a umožňují tak romantické výhledy do okolí
¤ Interiéry hotelu se velkými prosklenými plochami otvírají do exteriéru a umožňují tak romantické výhledy do okolí

Základní údaje o stavbě
Investor:
Soukromá osoba. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie
Stavebně technické řešení, koordinace: MgA. Albert Pražák, Ing. arch. Martin Vomastek, Ing. Jiří Bardoděj
Spolupráce: Ing. František Švec, Ing. Dana Kazdová, Ing. Petra Ševčíková, Filip Satrapa, Ing. arch. Jan Kalousek
Statický návrh: B2K design s.r.o., Ing. M. Kameš
ZTI: Delta final s.r.o., Ing. Tomáš Studecký
Vytápění: Jiří Satrapa
Elektro - silnoproud: Kipu s.r.o., Ing. Tomáš Bachtík
Elektro - slaboproud: Proxinet s.r.o., Ing. Marek Švihlík
MaR: ENERGIE MaR s.r.o., Ing. Josef Hofman
VZT: LI-VI Praha spol. s.r.o., Ing. Pavel Černoch
Dopravní řešení: ONEGAST spol. s r.o., Ing. Stanislav Janoš
Požární ochrana: PREVENT MORAVA s.r.o., Ing. Judita Spasová
Dodavatel: UNISTAV a.s.
Doba realizace: 2009-2011

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)