Zpět na informační servis

Národní galerie v Praze a Státní umělecké sbírky Drážďany zahajují partnerskou spolupráci ? mezi oběma městy pojede Vlak kultury

17. října 2017
Text redakce

16. října 2017 - Národní galerie v Praze (NG) a Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) uzavírají institucionální partnerství. Zahajovacím projektem je Vlak kultury Praha-Dresden, který ještě letos představí na trati mezi oběma městy významné umělce obou zemí. Na trase do Drážďan uskuteční své zcela nové dílo laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého Kateřina Šedá, v opačném směru budou mít cestující možnost setkat se s Dursem Grünbeinem, pravděpodobně nejdůležitější osobností současné německé poezie.

Během čtyř listopadových a prosincových víkendů budou mít cestující na trase Praha-Drážďany a zpět možnost lépe poznávat kulturu obou sousedních zemí. Zahajovací jízda proběhne 4. listopadu, kdy z Dráždan vyrazí Durs Grünbein, jenž bude mít na cestu zabalenu jeho novou sbírku básní Zündkerzen a autobiografickou knihu Die Jahre im Zoo (Léta v zoo). Držitel Ceny Georga Büchnera pak 6. listopadu bude číst ze svých děl v pražském Goethe-Institutu.

2. prosince vyjede z Prahy výtvarnice Kateřina Šedá, mezinárodně proslulá sociálně angažovanými akcemi, při nichž často zaměstnává až stovky lidí, kteří do té doby k umění neměli žádnou užší vazbu. Nepojede však ve speciálním vagonu jako její předchůdce, ale její umělecký projekt bude realizován ve vagónech přímo mezi běžnými cestujícími.

Další prosincový víkend budou ve Vlaku kultury předčítat ze svých nových románů David Zábranský a Jakuba Katalpa, jejichž účast podpořilo České literární centrum. Zábranský představí knihu Za Alpami; o Němci, který šel s dobou a Katalpa, autorka známého románu Němci, bude číst ze své novinky Doupě. Posledního umělce zveřejní NG a SKD až jako překvapení v průběhu projektu.

Druhá cesta ve směru z Drážďan do Prahy se uskuteční se zpěvačkou, textařkou, herečkou a umělkyní Annou Mateur. Vlastním jménem Anna-Maria Scholzová, narozená v Drážďanech, je držitelkou Německé ceny malého umění (Deutscher Kleinkunstpreis), Divácké ceny Marlene či Ceny města Drážďany v roce 2017. Ve vlaku se objeví jako ?Orakelmateur?, aby interaktivně pracovala se svým publikem. Datum jízdy bude brzy oznámeno.
Jízdenka na Vlak kultury zároveň platí o daném víkendu jako vstupenka do Národní galerie v Praze či Státních uměleckých sbírek v Drážďanech dle směru cesty. Vstupenky na první jízdu s Dursem Grünbeinem jsou již k prodeji zde.

Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze: ?Náš Vlak kultury sleduje jeden hlavní cíl, kterým je propojování kulturně založeného publika v Drážďanech a Praze. V doprovodu literatury a umění budou zájemci cestovat romantickou krajinou podél Vltavy a Labe, v obou hostitelských městech se jim pak otevřou poklady místních uměleckých sbírek. Tento mezinárodní projekt tak umožní vznik nových osobních kontaktů, nabídne prostor pro tolik potřebný přeshraniční dialog a přispěje k prohloubení přátelského sousedství Čech a Německa. Pro pražskou Národní galerii, která byla po mnoho let uzavřena mezinárodní spolupráci, je partnerství s drážďanskými kolegy významným krokem na cestě k otevřenosti a jsem upřímně rád, že doba izolace již nezvratně patří minulosti.?

Marion Ackermann, generální ředitelka Státních uměleckých sbírek Drážďany: ?Projektem Vlak kultury bychom rádi zviditelnili úzké vztahy mezi Českou republikou a Německem, stejně jako oslavili novou těsnou spolupráci Národní galerie v Praze se Státními uměleckými sbírkami Drážďany. Velmi mě těší, že jsme pro tento náš záměr získali renomované umělce. Ti propojují publikum přes hranice, spojují německou a českou kulturu a současně odrážejí žánrově rozmanitý přístup dnešních muzeí, která stále častěji zapojují do svých aktivit literaturu a hudbu.?

Berthold Franke, ředitel pro region střední a východní Evropa, Goethe-Institut: ?Vlak kultury Praha-Dresden a Dresden-Praha prodlužuje Česko-německé kulturní jaro, s nímž jsme oslovili více jak čtvrt milionu lidí, až do zimy. Se symbolikou vlaku, který zdánlivě bez námahy překračuje hranice mezi zeměmi s využitím uměleckých prostředků, bychom chtěli vytvořit další prostor pro přeshraniční porozumění mezi Německem a Českou republikou."

Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti: ?Již téměř dvacet let staví Česko-německý fond budoucnosti mosty mezi Čechy a Němci. Jsme proto rádi, že můžeme podpořit novou kooperaci mezi Národní galerií v Praze a Státními uměleckými sbírkami Drážďany, které navzdory geografické blízkosti dosud nespolupracovaly. Jsem si jist, že Vlak kultury Praha-Dresden a Dresden-Praha povede k inovativním uměleckým projektům, které zpřístupní společnou kulturu a historii široké veřejnosti.

Další společné projekty NG a SKD
Partnerská muzea umění realizovala řadu projektů již od začátku tohoto roku. Například u příležitosti výstav Gerharda Richtera v Praze a Drážďanech proběhlo v těchto městech setkání mladých pražských a drážďanských návštěvníků s cílem diskutovat o současné umělecké scéně. Výstavy byly rovněž propojeny na úrovni Klubů přátel obou institucí, přičemž jejich členové vzájemně využívali volné vstupy. Aktuálně probíhá výměnný program zaměstnanců obou muzeí.

Národní galerie v Praze a Státní umělecké sbírky Drážďany se do budoucna kromě marketingové podpory zaměří zejména na odbornou spolupráci. V jejím rámci budou společně řešit vědecko-výzkumné úkoly, spoluorganizovat konference a semináře a připravovat výstavní projekty.

Bellum et Artes - třicetiletá válka a umění. Válka, umění a diplomacie - střední Evropa mezi lety 1600 a 1650 je prvním badatelským projektem, na kterém se kromě drážďanských odborníků podílí Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (GWZO) v Lipsku. Jeho završením bude výstava, konaná při příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře a zaměřená na sledování dopadů Třicetileté války na uměleckou a kulturní situaci ve střední a středovýchodní Evropě. Představena bude postupně v Praze, Drážďanech, Vídni a Stockholmu.
Národní galerie v Praze hodlá do Drážďan zapůjčit také část uměleckých sbírek z Veletržního paláce po dobu jeho uzavření během rekonstrukce. Představení klíčových děl 19. století a moderního a současného umění nabídne drážďanskému publiku jedinečnou možnost seznámit se s poklady pražské Národní galerie v nebývalém rozsahu mimo její hlavní sídlo.

Pražské dědictví je název dalšího projektu připravovaného pro rok 2021. Na jeho řešení se scházejí specialisté na staré mistry a věnují se problematice uměleckého trhu v 18. století, kdy se do Drážďan dostala řada vynikajících mistrovských děl pražského původu.

Projekt Vlak kultury Praha-Dresden je organizován Národní galerií v Praze a Státními uměleckými sbírkami Drážďany za podpory Goethe-Institutu, Česko-německého fondu budoucnosti a Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně.

Projekt Vlak kultury Praha-Dresden se koná v rámci ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017 - přeshraniční kulturní iniciativy Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Projekt Vlak kultury Praha-Dresden se uskuteční ve vlakových vozech, které organizátorům poskytly společnosti České dráhy a Deutsche Bahn.

Za podpory
Ministerstva kultury České republiky

Generální partner
Komerční banka

Partneři
The Pudil Family Foundation
Hlavní město Praha
Praha 1

Generální mediální partner
Česká televize

Hlavní mediální partner
Railreklam

Mediální partneři
Český rozhlas, Prague City Tourism, Kudyznudy.cz, Expats.cz, ArtMap, Art+, Art+Antiques, PragueEventsCalendar, Art for Good, Monitora