Zpět na informační servis

Nadace Dřevo pro život přichází s pozitivně smýšlejícím projektem pod názvem Dřevo je cesta

31. října 2016
Text redakce

Poslání:
Projekt vysvětluje laické i odborné veřejnosti, že využíváním dřeva - naší významné obnovitelné suroviny - chráníme neobnovitelné zdroje a navíc uvádíme do rovnováhy všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

Cíl projektu:
Projekt je koncipován jako dlouhodobá osvětová kampaň české veřejnosti. Jejím cílem je podporovat a propagovat trvale udržitelné hospodaření v českých lesích a informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva jako obnovitelné suroviny na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku. Záměrem projektu je zvýšit zájem o dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu pro každodenní využití u české veřejnosti. Současně s tím projekt usiluje o zvýšení prestiže lesnicko-dřevařského sektoru.

Za účelem efektivního šíření této osvětové kampaně bude v rámci projektu vytvořena komunita nositelů a podporovatelů značky ?Dřevo je cesta?. Nositelem značky ?Dřevo je cesta? se může stát každý subjekt, který zpracovává nebo využívá dřevo a je podnikající fyzickou, právnickou osobou. Zároveň musí podepsat Prohlášení nositele značky Dřevo je cesta. Zveřejní tím, že sdílí hodnoty spojené s touto značkou a chce je šířit jak osobním doporučením, tak pomocí informativních materiálů, které mu budou od Nadace dřevo pro život zdarma poskytnuty. Podporovatelem značky se může stát každá fyzická osoba, která chce podporovat myšlenky projektu, ať už osobním doporučením nebo používáním odznaků a nálepek projektu.

Komunita nositelů a podporovatelů značky Dřevo je cesta se hlásí k tomu, že dřevo je cesta, jak:

  • chránit neobnovitelné zdroje surovin,
  • zachovat trvale udržitelné hospodaření v českých lesích i pro další generace
  • uvádět do rovnováhy všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

Současná situace - východiska projektu
V České republice se dlouhodobě zvyšuje stav zásob dříví v lesích. Máme tak k dispozici kvalitní obnovitelnou surovinu z domácí produkce. Zvýšený zájem veřejnosti o tuto surovinu je proto z pohledu státu velmi žádoucí. Pokud by česká veřejnost věděla, že dřevo je naše významná obnovitelná surovina, kterou umíme využívat v souladu s trvale udržitelným rozvojem, zájem o tuto surovinu se může významně zvýšit. Je proto třeba vysvětlovat, že existuje velký rozdíl mezi živelným kácením deštných pralesů a plánovaným cyklickým hospodařením v našich lesích. Je nutné vysvětlit, že dřevo je cesta k ochraně životního prostředí a rovnováze mezi člověkem a přírodou.