Zpět na osobnosti, rozhovory

Moderní výstavba na bázi technologie lehké prefabrikace dřeva v ČR

10. února 2012
Ing. Hana Dušková

?Sendvičový systém na bázi dřeva je technologií třetího tisíciletí, kde spojení tradičního, v přírodě obnovitelného materiálu spolu s kvalitními moderními materiály vytváří systém suché výstavby, který splňuje všechny parametry současných požadavků na stavbu,? zdůrazňuje v následujícím rozhovoru Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel firmy RD Rýmařov s.r.o.


Společnost RD Rýmařov působí na českém stavebním trhu již 40 let a její činnost je spojena s vývojem průmyslové technologie výstavby na bázi lehké prefabrikace dřeva. Jaká je historie tohoto způsobu stavění v České republice?
Technologie lehké prefabrikace na bázi dřeva má v České republice více než čtyřicetiletou tradici. První pokusy hledání alternativ k výstavbě klasickými zdicími technologiemi v tomto směru v České republice vznikaly již na začátku šedesátých let 20. století. Rozhodující pro postupný rozvoj lehké prefabrikace na bázi dřeva v rámci ČR bylo později zakoupení know-how od západoevropské firmy. Postupně se začaly připravovat projekty nejen v rámci individuální výstavby, ale také v oblasti občanské vybavenosti. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo touto technologií postaveno okolo 18 000 objektů, z toho 300 vícepatrových bytových domů. Koncem osmdesátých let nastal v ČR v oblasti bytové výstavby útlum. V západní Evropě však byla technologie na bázi lehké prefabrikace dřeva velmi populární a o stavby z České republiky začal být zájem především v nově sjednoceném Německu. V devadesátých letech se tím v ČR umožnilo zachování, ale také další rozvoj výrobních kapacit. Tlak investorů a developerů v zemích západní Evropy na srovnatelné kvalitativní parametry v rámci výstavby znamenal další příliv zkušeností ze strany významných zahraničních firem. Když se na začátku nového tisíciletí bytová výstavba - jak v oblasti individuálních, tak bytových staveb - opět začala rozvíjet, mohly být investorům nabízeny stavby skutečně srovnatelné s těmi, které se stavěly v západní Evropě. Současně bylo samozřejmě třeba zajišťovat v rámci potenciálních zákazníků příslušnou osvětu.

Realizace atraktivní stavby developerského projektu kongresového centra s ubytovacím zázemím v rakouském městě Stollhof
¤ Realizace atraktivní stavby developerského projektu kongresového centra s ubytovacím zázemím v rakouském městě Stollhof

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).