Zpět na stavby

Migrační potenciál mostů a ekoduktů

2. dubna 2011
Jaroslav Žák

Migrační objekty zvyšují pravděpodobnost prostupnosti liniových dopravních staveb pro volně žijící živočichy. Pro kvantifikaci pravděpodobnosti funkčnosti migračního objektu, obecněji migračního profilu, se používá veličina zvaná migrační potenciál. V tomto článku se popisuje současně používaná metodika [1], autory nově navržená metodika a jejich srovnání. Obě metodiky jsou použitelné pro střední a velké savce.


Stávající metodika
V této kapitole je popsána stávající metodika pro stanovení migračního potenciálu dle současně schválených technických podmínek ministerstva dopravy v České republice a je upozorněno na její matematické i ekologické nedostatky.

Dálniční most SO 208
¤ Dálniční most SO 208

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011)