Zpět na informační servis

Metrostav DIZ postaví vivárium pro Univerzitu obrany

25. března 2023
Text redakce

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové se rozroste o nový šestipodlažní objekt vědeckovýzkumných laboratoří, konkrétně o pracoviště radio-izotopické laboratoře a vivária.

Nová budova bude provozně propojena s objektem kateder. S realizací začal již před koncem minulého roku tým závodu 03 společnosti Metrostav DIZ vedený Ing. Michalem Maškem. Projekt zahrnuje výstavbu chovných místností malých a velkých zvířat, operační sál a karanténní prostory. 
 
Vivrium 4

Budova vivária bude sloužit nejen studentům Univerzity obrany, ale i ostatním královéhradeckým vysokým školám. „Před zahájením vlastních prací bylo nutné přeložit vodovodní přípojku k sousedním objektům. Poté byly provedeny všechny piloty. V současné době jsou v nepodsklepené části hotové i podkladní betony, hydroizolace a základová deska. V místě ozařovače již stojí i první železobetonové stěny. V podsklepené části jsou dnes hotové podkladní betony a hydroizolace. Začínáme armovat základovou desku,“ popisuje průběh stavby Ing. Michal Mašek.

Vivrium3
 
Vivrium 2