Zpět na informační servis

Aktuální informace o stavbě Metra D

7. června 2023
Text redakce

Před rokem začal Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., s výstavbou 1. úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. V současnosti je vyraženo celkem 1,6 kilometru tunelů. Stavba metra D je bezpochyby největším dopravním projektem v metropoli v tomto desetiletí.

4. trasa pražského metra byla zahrnuta již do prvních úvah o síti metra v Praze. Jedná se o liniovou dopravní stavbu a příprava každé takové investice trvá dlouhou řadu let. Projekt tohoto typu vždy začíná dopravně urbanistickým řešením a u trasy D máme dobrý pocit, že v tomto ohledu nic nebylo podceněno. Vždy byla shoda na tom, že jižní část metropole potřebuje kapacitní, nejlépe kolejovou, páteřní trasu veřejné dopravy. A tak je trasa D již od 90. let 20. století prostorově vymezena v Územním plánu města a později i v Zásadách územního rozvoje, jako propojení jižního sektoru Prahy s centrem.

Na www.dpp.cz/metro-d naleznete aktuální podrobné informace o stavbě včetně řady vizualizací budoucích stanic.

Zdoj: DPP hl. m. Prahy
Foto: Metroprojekt