Zpět na materiály, výrobky, technologie

MĚSTSKÉ TECHNOLOGIE

16. dubna 2010
redakce

Mezinárodní federace pro bydlení a plánování (IFHP) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ústavem územního rozvoje Brno, ČSSI, ČKAIT, Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a Veletrhy Brno, a.s., pořádá 27. května 2010 v pavilonu P na brněnském výstavišti mezinárodní seminář MĚSTSKÉ TECHNOLOGIE.

Autor:Přednášek, workshopů a diskuzí, zaměřených na téma změny klimatu a nezbytnost energetických úspor, se zúčastni přední světoví odborníci v oblasti urbanizmu a životního prostředí.

Termín pro zaslání závazných přihlášek je do 30. 4. 2010.

Informace týkající se obsahové a organizační stránky workshopu podá Ing. Jaromír Stejskal.
E-mail: stejskal@saura.cz

Přihlášky zasílejte na adresu: Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3 P.O.Box 234 601 00 Brno
E-mail: jurankova@uur.cz