Zpět na materiály, výrobky, technologie

Městské inženýrství Karlovy Vary 2008

24. dubna 2008
ČKAIT

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Letiště a město je téma 13. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2008, která se tradičně uskuteční v závěru června, tentokrát v pátek 20. června 2008 v 9.00 v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech. V závěru února se sešla mezinárodní Vědecká rada konference tvořená zástupci jednotlivých pořádajících inženýrských organizací - inženýrských komor z Bavorska, České republiky, Saska a Slovenska, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu poradních inženýrů Německa (VBI Deutschland) a představitelů vysokých škol - Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, která je spolu s ČKAIT a ČSSI hlavním pořadatelem, a Fakulty stavební ČVUT Praha. Vědecká rada pod předsednictvím prof. Ing. arch Vítězslava Kuty, CSc., zhodnotila přínos loňské konference na téma Zdravé město a hlavně stanovila z nabídnutých cca 25 témat pro referáty program konference.

Program stanovený Vědeckou radou konference:

8.45-9.00 Registrace
9.00-9.05 Konference Městské inženýrství 2008
přivítání a představení čestných hostů konference, Ing. Svatopluk Zídek,
prezident ČSSI, přednosta OK ČKAIT Karlovy Vary
9.05-9.20 Zahájení konference
vystoupení hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla
9.20-9.30

Úvod do problematiky konference
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., předseda vědecké rady konference

9.30-10.00 Pozice regulátora ke vztahu veřejnost-letiště
Ing. David Jágr, Úřad pro civilní letectví ČR
10.00-10.30 Vývoj vzájemných vztahů města a letiště
prof. Ing. arch. Vítězslav Kuta,CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
10.30-11.00 Pohled majitele letiště jako investora na další rozvoj regionálního letiště
v hostitelských Karlových Varech
Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana
11.00-11.30 Směrnice EU proti hlučnosti prostředí a její význam pro obce v blízkosti velkých
letišť na příkladu města Hamburg

Holger Ostendorf, LÄRMKONTOR GmbH Hamburg, VBI Deutschland
11.30-12.00 Rekonstrukce a prodloužení startovací a přistávací dráhy na letišti Drážďany
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Kunath, Saská komora stavebních inženýrů
12.00-12.30

Zhodnocení dopoledního bloku a diskuze
doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební VŠB-TU

12.30-13.30 Oběd
13.30-14.00 Akční plánování/územní plánování na letišti Mnichov
Dipl.-Ing. univ. Architekt Ulrich Seel, Masterplanung Flughafen München GmbH,
Bavorská inženýrská komora
14.00-14.30 Technická obsluha letišť z pohledu městského inženýrství
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Marcela Synáčková, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
14.30-15.00 Rozvoj letiskovej infraštruktúry a jej vzťah k mestu Bratislava
Ing. Ján Breja, MDPT SR - sekcia civilného letectva, Slovenská komora stavebných inžinierov
15.00-15.30 Historie a současná situace letiště Ostrava- Mošnov
Ing. Ivo Staš, Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, Magistrát města Ostravy
15.30-16.00 Průmyslová zóna v areálu letiště Ostrava-Mošnov
Ing. Daniel Adamčík, Magistrát města Ostravy
16.00-16.30 Panelová diskuze k předneseným referátům
moderují Ing. Pavel Křeček a Ing. Jitka Thomasová, ČKAIT & ČSSI
16.30 Zhodnocení odpoledního bloku, závěr konference
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., předseda Vědecké rady konference MI Karlovy Vary

Veškeré potřebné informace pro případné účastníky budou k dispozici na web stránkách www.ckait.cz a www.cssi-cr.cz, přihlášky pak ve všech OK ČKAIT a v sekretariátu konference: OK ČKAIT Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary, a na e-mailové adrese: ckait@iol.cz.