Zpět na informační servis

Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023

27. září 2023
Text redakce

Již 27. mezinárodní konference na téma Město a voda proběhne 13. října 2023 v Kongresovém sále hotelu Thermal Karlovy Vary.

K účasti se lze přihlásit na adrese ­karlovyvary@ckait.cz. Na konferenci vystoupí zástupci ministerstev, kraje a města Karlovy Vary a účastníci si vyslechnou mj. tyto přednášky:
  • Klesající stavy podzemních vod a extrémní meteo­rologické jevy – geotechnické parametry ovlivňující zástavbu a plánování;
  • Přeměna obce Kür­nach na vesnici zachycující dešťovou vodu;
  • Vplyv výstavby plánovanej podzemnej železničnej trate TEN-T v Bratislave na prúdenie podzemných vôd;
  • Městské klimatické ostrůvky jako ústřední prvek udržitelného přizpůsobení se klimatickým změnám;
  • Hydrologie a její využití nejen v urba­nizovaných oblastech. ­
Konferenci pořádá ČKAIT ve spolupráci s ČSSI. Její součástí je představení knihy Městské inže­nýrství nejen pro městské inžený­ry a plakátů studentů oboru MI s tematikou Město a voda.