Zpět na materiály, výrobky, technologie

Lidé budují mnoho zdí, ale málo mostů

11. září 2007
redakce

Věta uvedená v nadpise tohoto článku je hlavním motem Dne stavitelství a architektury, největší akce propagující obor stavebnictví v ČR, kterou pořádá SIA ČR - Rada výstavby; garanty jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Autor:Autorem hesla je Georges Pire - duchovní a držitel Nobelovy ceny za mír. Osoba, která se stavebnictvím neměla mnoho společného. Nicméně slova belgického dominikána dobře vystihují současnou akutní potřebu českého stavebnictví, které zdánlivě nic nepotřebuje - prohlášení o jeho konjunktuře a výborné budoucnosti je víc než dost. Za tímto (oprávněným) nadšením se ale schovává to, co by mělo být posíleno právě Dnem stavitelství a architektury - komunikace. Komunikace nejen s odbornou veřejností, nejen s laickou veřejností, ale především s veřejností, která má potenciál stát se z laické odbornou.
Ekonomickým výsledkům odvětví stavebnictví totiž vůbec neodpovídá popularita profese stavbaře. Špinavá a špatně placená práce, kterou za nás udělá dělník z východu. To je, bohužel, rozšířená představa o drtivé většině stavebních profesí a řemesel. Je to samozřejmě omyl, protože práce ve stavebnictví je díky novým technologiím zajímavá, díky neutuchajícímu zájmu o novou výstavbu ekonomicky perspektivní a díky náročnosti mnoha projektů také prestižní. Kromě toho je tu obecný fakt, že všichni strávíme drtivou většinu svého života v něčem, respektive na něčem, co bylo postaveno - tím se nemůže pochlubit žádné odvětví.
Pokud pak mluvíme o komunikaci, je jasné, že výše uvedené je třeba lidem efektivním i efektním způsobem sdělit, a to je právě úkol pro Den stavitelství a architektury. K tomu mají posloužit čtyři na sebe navazující akce - Slavnostní večer s vyhlášením vítězů soutěže Stavba roku 2007, Den otevřených dveří na významných stavbách a školách stavebního zaměření v ČR, Kulatý stůl s novináři a Inženýrský den.
Pro část veřejnosti, která byla výše nazvána ?veřejnost, která má potenciál stát se z laické odbornou?, jsou nejzajímavější hlavně první dvě akce. Stavba roku má na rozdíl od Dne stavitelství a architektury dlouholetou tradici, nicméně právě spojení se Dnem stavitelství a architektury tuto tradici trochu mění. Cíl ale zůstává stejný - předvést veřejnosti to nejlepší z umění českých stavbařů. Zní to jednoduše, ale v České republice vznikne každý rok mnoho krásných, funkčních a technicky náročných staveb, aniž to kdokoli zaznamená. Taky třeba proto, že miss České republiky vždy zaplní první stránky všech možných periodik, zatímco stavba roku je pořád záležitostí především odborných časopisů. Nic proti krásným dívkám, pravděpodobně si své místo v novinách i časopisech zaslouží, ale krásné stavby také. A právě jejich kvalitnější mediální prezentace by měla pomoci oslovit veřejnost (která má potenciál stát se z laické odbornou) a ukázat, že stavařina dnes vůbec neznamená krumpáč a lopatu, ale práci na dílech, díky kterým budou lidé jezdit do České republiky v dalších stoletích.
Na konci tohoto článku naleznete seznam všech přihlášených staveb do soutěže Stavba roku 2007. Dne 11. září bude vyhlášeno patnáct finalistů, z kterých se určí pět vítězů. Soutěž se hodnotí bez rozlišení kategorií. Uděluje se pět titulů Stavba roku a jejich držiteli jsou absolutně nejlepší stavby daného ročníku bez ohledu na jejich velikost, typologický druh, bez ohledu na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci.
Patnáctku nominovaných naleznete ihned po jejím vyhlášení na webových stránkách časopisu. Druhou akcí pro veřejnost s potenciálem stát se z laické odbornou je Den otevřených dveří na významných stavbách a školách. Seznam doposud přihlášených organizací je na následující dvoustraně. Den otevřených dveří je pro stavební firmy i střední a vysoké školy ideální příležitostí, jak mohou samy ovlivnit to, na co si v současnosti nejvíce stěžují - nedostatek uchazečů o vzdělání v oboru a pracovníků na všech úrovních. A bude jen na školách a firmách samotných, jestli dokážou přesvědčit mladé lidi, zda svoje schopnosti a dovednosti budou moci získat a uplatnit právě u nich.


?...zdá se nám, že stavařina - jedna z nejstarších profesí, která provází lidstvo, je naší společností málo vnímána a nedostatečně hodnocena. Technické obory nejsou ?in? a rodiče své děti posílají na humanitní obory, které jsou přesyceny. Rádi bychom zvýšili zájem o náš obor a zvýšili prestiž této krásné profese… …právě Den otevřených dveří na vysokých a středních školách, odborných učilištích, projektových kancelářích, ale též u velkých i malých firem a na jejich stavbách by měl přinést zvýšený zájem o tento obor...?
Ing. Václav Mach, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

?...stavitelství a architektura je obor, který v posledním období prošel velkým vývojem nejen v oblasti estetické, technické i řemeslné, ale také ve vysoké manažerské náročnosti. Architekti, projektanti a stavbaři nejrůznějších profesí tvoří díla, která dnes snesou nejnáročnější evropská měřítka. Oboru se daří, ale již dnes vnímáme určitá rizika z pohledu budoucnosti, především v nedostatku kvalifikovaných řemeslníků. Žáci ani jejich rodiče nemají zájem o tyto učňovské obory, a proto cítíme určitou nejistotu a Den českého stavitelství a architektury má být propagací a prezentací oboru směrem k nejširší veřejnosti...?
Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR


Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007