Zpět na materiály, výrobky, technologie

Letiště a město

15. srpna 2008
redakce

20. června 2008 se konal v Kongresovém sále karlovarského hotelu Thermal 13. ročník konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2008, tentokrát s tematickým zaměřením na problematiku působení letištních areálů v městských aglomeracích.

Autor:Akce, pořádaná Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava, byla prezentována jako doprovodný program 17. ročníku výstavy stavebnictví FOR ARCH Karlovy Vary 2008.

Program konference

Modernizace letiště v Karlových Varech přispívá k řešení dopravní situace regionu¤ Modernizace letiště v Karlových Varech přispívá k řešení dopravní situace regionu
Účastníky konference, nad kterou převzali záštitu hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel a děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, byly rovněž oficiální delegace inženýrských organizací z Bavorska, Saska (VBI - Verband Beratender Ingenieure, Slovenska a České republiky, dále dva prezidenti vrcholných nevládních organizací ve stavebnictví (SIA ČR - Rada výstavby; Asociácia civilních inži- nierov Slovenska), předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ředitel kanceláře Úřadu pro civilní letectví ČR, vedoucí odboru Ministerstva dopravy, pošt a komunikací Slovenské republiky, hlavní architekt města Ostravy a představitelé Karlovarského kraje. Velice zajímavými přednáškami byly, mimo jiné, zahraniční příspěvky. Například referát o směrnici EU proti hlučnosti prostředí a její význam pro obce v okolí letišť, konkretizovaný na příkladu aglomerace obytných celků města Hamburku (Dipl.-Physiker Holger Ostendorf); zpráva o rekonstrukci a prodloužení startovní a přistávací dráhy letiště v Drážďanech za letového provozu (Dipl.-Ing. Manfred Kunath); přednáška o koncepci a územním plánu letiště v Mnichově, které se má stát do roku 2010 nejatraktivnějším a nejefektivnějším letištěm v Evropě (Dipl.-Ing. arch. Ulrich Seel); nebo téma rozvoje letištní infrastruktury a jejího vztahu k řešení dopravní situace Bratislavy (Ing. Ján Breja). Příspěvky českých přednášejících popisovaly vývoj vzájemných vztahů města a letiště (prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., Ing. František Kuda, CSc., Ing. Martin Ferko); historii a současnou situaci letiště Ostrava-Mošnov a průmyslovou zónu, nacházející se v areálu tohoto letiště (Ing. Daniel Adamčík, Ing. Václav Palička, Ing. Ivo Staš, Ing. arch. Jaroslav Sedlecký); pozici regulátora ve vztahu veřejnost-letiště s ohledem na letištní areál v Praze-Ruzyni (Ing. David Jágr).
Z pozice majitele regionálního letiště a investora jeho dalšího rozvoje pronesl příspěvek Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Náplní referátu byla kromě jiného i strategická úvaha o účelnosti přebudování tohoto letiště.. Problematika karlovarského letiště byla objasněna na konferenci velmi pečlivě (včetně zajímavé exkurze pro účastníky konference na stavbu samotnou), aktuální nástin strategie dalšího rozvoje a dopravní obsluhy pro letiště v Praze byl do jisté míry pokryt příspěvky obsaženými v katalogu konference (Rozvoj Prahy a integrace dopravních systémů se zřetelem na leteckou dopravu, Ing. Dana Měšťanová, CSc.). V zajímavé diskuzi však toto téma chybělo. Některé příspěvky proslovené na konferenci byly aktuálně zařazeny do tematické části srpnového čísla časopisu Stavebnictví.

Zpracováno podle materiálů konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2008.

Letiště Karlovy Vary bylo cílem odborné exkurze účastníků konference
¤ Letiště Karlovy Vary bylo cílem odborné exkurze účastníků konference